Detaljer


Vi har nå ledig et 100 % 6-måneders LIS3-vikariat

Avdelingen er en av de største i medisinsk divisjon, og har ca 160 ansatte fordelt på ti underliggende seksjoner; herunder sengeområder med 27 og 14 senger, hjerteovervåkning med 11 senger, poliklinikk, dagbehandling, brystsmerteenhet og seksjoner for ultralyd- og implantasjonsvirksomhet. For oss er forskning et satsningsområde. Det fokuseres særlig på klinisk-rettet forskning. Både sykepleiere og leger er engasjerte i ulike forskningsprosjekter, dels oppdragsforskning og dels egen initiert forskning på doktorgradsnivå. Avdelingen for hjertesykdommer har gruppe II-status i henhold til gamle spesialistregler i kardiologi.

 Vi har nå ledig et 6 mnd-vikariat LIS 3 hjertesykdommer med mulighet for forlengelse. 

Tjenesten gir bred pasientkontakt og omfattende erfaring med vanlige kardiologiske tilstander. Det store pasienttilfanget gjør at man også får erfaring med å håndtere alle typer kardiologiske problemstillinger.


Se vår film her!

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver
 • Den ansatte vil få tjeneste ved rotasjon mellom alle avdelingens seksjoner: Hjerteovervåking, koronarangiografi-og PCI lab, ekkolab ,pacemaker- og ICD-lab poliklinikk og dagavdeling, sengeposter og akutt kardiologisk mottak.
 • Den ansatte skal delta i den til enhver tid gjeldene vaktordning. Vaktordningen er for tiden 10-delt tilstedevakt for LIS 3.
Kvalifikasjoner
 • LIS 3 passer for leger som nærmer seg slutten på utdanning i indremedisin og som ønsker grenspesialisering i kardiologi.
 • Relevant yrkeserfaring vil vektlegges.
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Evne til å samarbeide i team
 • Å takle en hektisk arbeidsdag
 • Forskningserfaring prioriteres
Vi tilbyr
 • Stort pasientvolum
 • Et sterkt fag- og forskningsmiljø
 • Internundervisning og veiledning
 • Vi vektlegger bruk av informasjonsteknologi og satser på bruk av talegjenkjenning
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet kort reisevei fra Oslo