Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vi har ledig stilling som sosionom

Offentlig forvaltning

Er du Sosionom og ute etter nye utfordringer?

Da trenger vi akkurat deg på Seksjon B, Sikkerhetsseksjonen

Vi har ledig fast stilling som sosionom i 100 % stilling.

Avdeling spesialpsykiatri er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus, og har pasientbehandling, forskning og undervisning som sine kjerneoppgaver. Avdelingen har en sentral funksjon i et integrert helsetilbud i Helse Sør-Øst. Avdelingen er beliggende på Skedsmokorset, 16 km fra Akershus Universitetssykehus, Nordbyhagen og 25 km fra Oslo sentrum.
Avdelingen har tre lukkede seksjoner med til sammen 36 døgnplasser for pasienter i alderen 18-65 år.

Seksjon B, Sikkerhetsseksjonen, har 8 plasser og behandler pasienter dømt til behandling, og pasienter med alvorlig sinnslidelse i kombinasjon med vedvarende utfordringer knyttet til vold og utagering.
Seksjonen er i stadig utvikling, med stort fokus på å bygge opp en godt faglig fundament og er en moderne sikkerhetsseksjon. Vi er opptatt av forskning og fagutvikling og benytter b.l.a. metoder som Reflekterende tilnærming (knyttet til vold), Åpen dialog i nettverksmøter, ERM, KMT.

Vi jobber med utvikling ved å delta i ulike prosjekter,  og verktøy  som benyttes i kvalitetsforbedrende arbeid.

Vi har fokus på alles 100 % ansvar, styrke de ansattes kompetanse  og hver enkelts bidrag til at seksjonen når sine mål.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver:

 • Samarbeide internt og eksternt med aktuelle samarbeidspartnere
 • Inngå som en viktig del av tverrfaglig team rundt pasienten
 • Kartlegging av psykososiale behov hos pasienten og behov for støtte- og oppfølgingstiltak / Kartlegging
 • Utstrakt samarbeid med NAV og kommunehelsetjenesten og koordinere utadrettet virksomhet
 • Informasjon, råd og veiledning om trygderettigheter og sosiale tjenester 
 • Undervisning og samtaler med pasienter, pårørende og ansatte 
 • Gi råd og veiledning om rettigheter og plikter i henhold til aktuelle lover
 • Delta i seksjonens gjøremål, og bidra til at seksjonen driftes faglig forsvarlig  

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig sosionomutdanning
 • Erfaring fra Sikkerhetspsykiatri og Psykisk helsearbeid
 • God kjennskap til kommunehelsetjenesten, NAV samt offentlige- og private hjelpeinstanser
 • God kjennskap til aktuelle lover og forskrifter
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Gode IT-kunnskaper 

Personlige egenskaper:

 •  Du må ha god psykisk og fysisk helse
 •  Du må ha evne til å arbeide selvstendig og strukturert 
 •  Du må ha evne til å ivareta og løfte fram det sosialfaglige perspektivet i et flerfaglig miljø 
 •  Du må være trygg i deg selv, tydelig i kommunikasjonen og stabil i relasjonen til andre
 •  Du må være faglig engasjert, positiv, fleksibel og innstilt på å bidra til å finne løsninger
 •  Ansvarsbevisst og lojal 
 •  Du må ha gode samarbeidsevner 
 •  Personlig egnethet vil bli vektlagt  / Det vil gjøres en helhetsvurdering på bakgrunn av utdanning, erfaring og egnethet 

Vi tilbyr:

 • Et positivt og aktivt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Lønn etter overenskomst og sikkerhetstillegg
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Mulighet til å delta i forskning og spennende prosjekter
 • Internundervisning, fagdager og seminarer
 • Opplæring og jevnlig trening i fysisk konflikthåndtering
 • Muligheter for trening i arbeidstiden
 • Bedriftsidrettslag, muligheter for hytteleie og andre gode velferdstilbud
 • Gratis parkering