Detaljer

 • Søknadsfrist
  04.08.2017
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Annet
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  2
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  503451

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Vernepleiere ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter

100 % fast stilling som vernepleier

 80 % fast stiling som vernepleier

Beskrivelse av arbeidssted

Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter består av 6 ulike avdelinger som gir et dagtilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser, i hovedsak til psykisk utviklingshemmede. Aktivitetene består av egenproduksjon, butikksalg, industrijobbing, vedarbeid og generell aktivisering/stimulering. 

Stillingene er knyttet til avdeling Bra-veien. Mange av brukerne har til dels store bistandsbehov, og flere har et 1:1 tilbud. Aktivitetene her består av hobbyaktiviteter, sansestimulering, bading i basseng, skogsturer, fysisk aktivitet m.m . Flere av brukerne benytter alternativ kommunikasjon.

Nærmeste leder er teamleder på Bra-veien. 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

    Hovedansvar for en bruker, men vil også daglig rullere på andre brukere

    Direkte miljøarbeid knyttet opp mot brukere på avdelingen

    Sørge for fortløpende dokumentasjon

 Koordinere tiltak rundt bruker      

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

 Bachelor i vernepleie

    God kjennskap til målrettet miljøarbeid   

    Erfaring med brukergruppa

 Erfaring med 1:1 bistand 

 Erfaring med alternativ kommunikasjon

    Kjennskap til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap.9 

 Medisinkompetanse       

Personlige egenskaper

    Gode samarbeidsevner

    Evne til å arbeide selvstendig og målrettet

    Evne til å jobbe systematisk og strukturert

    Løsningsorientert og engasjert 

Det legges vekt på personlig egnethet. 

Det er en fordel at søkeren innehar sertifikat. 

Generelle betingelser

Pliktig medlemskap i Halden kommunale pensjonskasse med 2 %

Lønn etter gjeldende tariffavtale, kompetanse og kvalifikasjoner

Politiattest må framlegges. 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommune hjemmeside - www.halden.kommune.no "Ledige stillinger". 

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. 

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju. 

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova  §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. 

Søknadsfrist: 4.august 2017    

Kontaktperson

Avdelingsleder ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter, Jeanne Arvanitis, 69174681 / 90040299 eller jeanne.arvanitis@halden.kommune.no