Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  31.01.2019
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Vernepleier
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  2
 • karriere-kode:
  1127992
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Vernepleiere søkes til samlokaliserte boliger

Vernepleiere ønskes til samlokaliserte boliger

Fra 1.1.2019 endrer enheten navn til Enhet bo og miljøarbeidertjeneste - for personer med funksjonsnedsettelser.

Vernepleiere ønskes til følgende stillinger:

100% X 2 faste stillinger i turnus

Beskrivelse av arbeidssted

Enheten skal opprette et nytt tjenestetilbud til en bruker. Personalgruppen yter tjenenester til flere brukere, men stillingen er i hovedsak knyttet til det nye tjenestetilbudet.  

Arbeidet gir varierte utfordringer og muligheter for faglig utvikling gjennom systematisk målrettet miljøarbeid, og det er avsatt tid i turnus til faglig arbeid. Enhetens faglige plattform er kunnskapsbasert praksis.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

-Turnusarbeid, 3.hver helg

-Bistå i det faglige arbeidet i avdelingen

-Samarbeide med ulike instanser, pårørende og verger

-Arbeid med tiltaksplaner og individuelle planer, og evnt. ha koordineringsansvar

-Ha medisinansvar og mulig primærkontaktfunksjon

-Gode samarbeidsevner samt evne til å arbeide selvstendig

-Bidra til at tjenesteutøvelsen er i tråd med gjeldende lov og forskrift

-Sørge for at de daglige oppgavene løses på en best mulig måte med de ressursene som er til disposisjon

-Sørge for fortløpende rapportering og dokumentasjon

-Veilede kollegaer i miljøterapeutiske og helsefaglige spørsmål

-Være med å bidra til at den enkelte brukers hverdag skal bli så god som mulig

- Arbeide i tråd med kunnskapsbasert praksis

Krav til kvalifikasjoner og utdanning

-Autorisert vernepleier

-Personlig egnethet

-Må beherske norsk både skriftlig og muntlig

-God kommunikasjonsevne

-Evnen til å tenke helhetlig, fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk

-Kreativ med hensyn til alternative aktiviseringstiltak, pådriver i forhold til dette

-Sertifikat på bil, må kunne kjøre bil med manuelt gir

-Gode samarbeidsevner samt evne til å arbeide selvstendig

-Erfaring med individuell plan og helse- og omsorgstjenesteloven Kap 9 

-Kunnskap om målrettet miljøarbeid og vernepleierens arbeidsmodell

-Lojalitet til vedtatte planer og prosedyrer

-Bidra til å utvikle et godt arbeidsmiljø

-Systematisk og ryddig

-Erfaring og kompetanse i arbeid med personer med utviklingshemming/autismespekter forstyrrelse

Vi kan tilby:

-Hyggelige og kompetente medarbeidere.

-Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, mange varierende utfordringer knyttet til mennesker med ulike

bistandsbehov og gode faglige miljøer

-Veiledning fra Fagteam

-Lønnskompensasjon for etter- og videreutdanning.

-IA bedrift hvor man kontinuerlig tilstreber et godt arbeidsmiljø gjennom samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.

-Firmarabatt ved treningssenter.

-En by med flott natur med mange tur/treningsmuligheter og et meget aktivt sykkelmiljø

-Mentorordning for nyansatte

-Lønnskompensasjon for etter- og videreutdanning

-Tillegg på 10.000. - på topp av garantilønn i henhold til kommunens rekrutteringsstrategi

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Avdelingsleder vil være din nærmeste overordnet.

Lønn ihht gjeldende tariff.

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside: www.halden.kommune.no - ledige stillinger.

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova  §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontaktperson

Gunhild M. Jacobsen, avdelingsleder, tlf: 69172508, mobil: 95306994, Gunhild.Jacobsen@halden.kommune.no


: