Detaljer

 • Søknadsfrist
  04.01.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Vernepleier
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  2
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  599776

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Vernepleiere ønskes til samlokaliserte boliger

Vernepleiere ønskes til følgende stillinger ved Isebakke samlokaliserte bolig

100% fast stilling i turnus fra d.d

80% svangerskapsvikariat fra d.d til medio november 2018

Beskrivelse av arbeidssted

Det ytes bistand til 4 personer med ulike bistandsbehov. Det er brukere med behov for tilrettelegging ogveiledning i hverdagens gjøremål med hovedfokus på målrettet miljøarbeid. Avdelingen har fokus på å se brukernes egne ressurser og jobbe strukturert og planmessig.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

-Turnusarbeid

-Bistå med det faglige arbeidet i avdelingen

-Samarbeide med ulike instanser og pårørende

-Utarbeide individuelle planer, og ha koordineringsansvar

-Ha medisinansvar og evnt primærkontakt funksjon

-Bidra til at tjenesteutøvelsen er i tråd med gjeldende lov og forskrift

-Sørge for at de daglige oppgavene løses på en best mulig måte med de ressursene som er til disposisjon

-Sørge for fortløpende rapportering og dokumentasjon

-Veilede kollegaer i miljøterapeutiske og helsefaglige spørsmål

-Være med å bidra til at den enkelte brukers hverdag skal bli så god som mulig

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

-Autorisert vernepleier

-Personlig egnethet

-Må beherske norsk for både skriftlig og muntlig

-God kommunikasjonsevne

-Evnen til å tenke helhetlig, fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk

-Kreativ med hensyn til alternative aktiviseringstiltak, pådriver i forhold til dette

-Sertifikat på bil

-Gode samarbeidsevner samt evne til å arbeide selvstendig

-Erfaring med individuell plan og helse- og omsorgstjenesteloven Kap 9 

-Kunnskap om målrettet miljøarbeid og vernepleierens arbeidsmodell

-Lojalitet til vedtatte planer og prosedyrer

-Bidra til å utvikle et godt arbeidsmiljø

-Systematisk og ryddig

-Erfaring og kompetanse i arbeid med personer med utviklingshemming/autismespekter forstyrrelse

-Plettfri politiattest

Vi kan tilby:

-Hyggelige og kompetente medarbeidere.

-Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, mange varierende utfordringer knyttet til mennesker med ulike

bistandsbehov og gode faglige miljøer

-Lønnskompensasjon for etter- og videreutdanning.

-IA bedrift hvor man kontinuerlig tilstreber et godt arbeidsmiljø gjennom samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.

-Firmarabatt ved treningssenter.

-En by med flott natur med mange tur/treningsmuligheter og et meget aktivt sykkelmiljø.

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via www.halden kommunes hjemmeside-www.halden.kommune.no- Ledige stillinger. Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova  §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontaktperson

Patrick Isaksen Karlsen, Avdelingsleder, mobil: 47476722, patrik.karlsen@halden.kommune.no


: