Detaljer

 • Søknadsfrist
  13.11.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Vernepleier
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Antall stillinger:
  3
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  1065406

Vernepleiere ønskes til samlokaliserte boliger

Vernepleiere ønskes til følgende stillinger ved Ulvåsveien og Ostunet samlokaliserte boliger

 Beskrivelse av arbeidssted

Ulvås

70% fast stilling i turnus, arbeid hver 4. helg

Ulvåsveien er et privat sameie som består av to leiligheter og en personalbase. Avdelingen yter tjenester til to personer med omfattende bistandsbehov. Vi har et godt arbeidsmiljø med faglig fokus.

Ostunet

92,02% fast stilling i turnus, gjennomsnittsberegnet slik at vaktene er på 14 timer, som utgjør ca. 10 vakter i snitt på en måned, arbeid hver 3.helg.Her bor det fire tjenestemottakere i hver sin leilighet. Den som blir ansatt må påregne seg i å bistå på tvers av boligene.

Isebakke

100% fast stilling i turnus, arbeid hver 3. helg

Det ytes bistand til 4 personer med ulike bistandsbehov. Det er brukere med behov for tilrettelegging og veiledning i hverdagens gjøremål med hovedfokus på målrettet miljøarbeid. Avdelingen har fokus på å se brukernes egne ressurser og jobbe strukturert og planmessig.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

-Turnusarbeid

-Bistå med det faglige arbeidet i avdelingen

-Samarbeide med ulike instanser og pårørende

-Arbeid med tiltaksplaner og individuelle planer, og evnt ha koordineringsansvar

-Ha medisinansvar og evnt primærkontakt funksjon

-Gode samarbeidsevner samt evne til å arbeide selvstendig

-Bidra til at tjenesteutøvelsen er i tråd med gjeldende lov og forskrift

-Sørge for at de daglige oppgavene løses på en best mulig måte med de ressursene som er til disposisjon

-Sørge for fortløpende rapportering og dokumentasjon

-Veilede kollegaer i miljøterapeutiske og helsefaglige spørsmål

-Være med å bidra til at den enkelte brukers hverdag skal bli så god som mulig

-Jobbe etter kunnskapsbasert praksis som er enhetens faglige plattform

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

-Turnusarbeid

-Bistå med det faglige arbeidet i avdelingen

-Samarbeide med ulike instanser og pårørende

-Arbeid med tiltaksplaner og individuelle planer, og evnt ha koordineringsansvar

-Ha medisinansvar og evnt primærkontakt funksjon

-Gode samarbeidsevner samt evne til å arbeide selvstendig

-Bidra til at tjenesteutøvelsen er i tråd med gjeldende lov og forskrift

-Sørge for at de daglige oppgavene løses på en best mulig måte med de ressursene som er til disposisjon

-Sørge for fortløpende rapportering og dokumentasjon

-Veilede kollegaer i miljøterapeutiske og helsefaglige spørsmål

-Være med å bidra til at den enkelte brukers hverdag skal bli så god som mulig

-Jobbe etter kunnskapsbasert praksis som er enhetens faglige plattform

Krav til kvalifikasjoner og utdanning

-Autorisert vernepleier

-Personlig egnethet

-Må beherske norsk både skriftlig og muntlig

-God kommunikasjonsevne

-Evnen til å tenke helhetlig, fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk

-Kreativ med hensyn til alternative aktiviseringstiltak, pådriver i forhold til dette

-Sertifikat på bil, må kunne kjøre bil med manuelt gir

-Gode samarbeidsevner samt evne til å arbeide selvstendig

-Erfaring med individuell plan og helse- og omsorgstjenesteloven Kap 9

-Kunnskap om målrettet miljøarbeid og vernepleierens arbeidsmodell

-Lojalitet til vedtatte planer og prosedyrer

-Bidra til å utvikle et godt arbeidsmiljø

-Systematisk og ryddig

-Erfaring og kompetanse i arbeid med personer med utviklingshemming/autismespekter forstyrrelse

Vi kan tilby:

-Hyggelige og kompetente medarbeidere.

-Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, mange varierende utfordringer knyttet til mennesker med ulike

 bistandsbehov og gode faglige miljøer

-Lønnskompensasjon for etter- og videreutdanning.

-IA bedrift hvor man kontinuerlig tilstreber et godt arbeidsmiljø gjennom samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.

-Firmarabatt ved treningssenter.

-En by med flott natur med mange tur/treningsmuligheter og et meget aktivt sykkelmiljø

-Mentor ordning for nyansatte

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside - www.halden.kommune.no - Ledige stillinger.

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 Kontaktperson

Lise Skjærstad, Konstituert avdelingsleder Ostunet, mobil: 95307118, Lise.Skjaerstad@halden.kommune.no

Marianne Solvang, Avdelingsleder Ulvåsveien, mobil: 95497380, Marianne.Solvang@halden.kommune.no

Patrick Karlsen, Avdelingsleder Isebakke, mobil : 47476722 , patrik.karlsen@halden.kommune.no

: