Detaljer

 • Søknadsfrist
  16.02.2018
 • Bedrift
  Skjervøy kommune
 • Sted:
  SKJERVØY
 • Type arbeid:
  Annet
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  2
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  SKJERVØY
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  641387

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Vernepleiere

Helse- og omsorgsetaten, avd. Solsikken omsorgs og avlastningsbolig har ledige stillinger!

 

Solsikken tilbyr helse- og omsorgstjenester til barn og unge med utviklingshemming og består av 4 leiligheter som er privat leid av brukerne samt 3 avlastningshybler til brukere som bor hjemme hos sine foreldre.

Vi har som overordnet mål at alle som mottar tjenester fra oss skal oppleve god livskvalitet og få en optimal hverdag med utgangspunkt i brukerens behov og ønsker.

Vi ønsker oss engasjerte ansatte som søker å utgjøre en forskjell for andre og vil utvikle seg faglig sammen med oss!

 

For tiden har vi følgende stillinger ledig:

 • Inntil 2 stk. faste 100% stillinger for vernepleiere i for tiden 2-delt turnus med arbeid hver 3.helg.

   

  Kompetansekrav:

  Godkjent Vernepleier med 3-årig høyskole-/universitetsutdanning

   

  Arbeidsoppgaver:

 • Vernepleier har i samråd med virksomhetsleder ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av de tilbud som gis til virksomhetens tjenestemottakere.                                               

 • Samarbeide med brukere, hjelpeverger, pårørende, ansatte og andre aktuelle samarbeidspartnere.

 • Organisere fagmøter.

 • Veiledning av de ansatte.

 • Oppfølging av vedtak i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9, samt individuelle planer.

 • IPLOS registrering.

Fordelene ved å jobbe i Skjervøy kommune som en del av Nord– Troms:

 • Nedskriving av studielån med inntil kr. 25 000 pr år

 • Skattemessige fordele på alminnelig inntekt. 

 • Lavere kostnader på strøm– bortfall av mva og elavgift

 

Stillingene har et rekrutteringstilskudd på kr. 30.000,- pr. år i tillegg til årslønna. Den som blir tilsatt kan ytes flyttegodtgjøring.  Kommunen kan også være behjelpelig med å skaffe bolig.

Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Ansettelse skjer etter gjeldende avtaleverk, med de vilkårene og plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement.

Den som blir tilsatt vil få utbetalt en engangssum på kr. 50.000,- som et etableringstilskudd, samt ytes flyttegodtgjøring. Dette mot bindingstid på 2 år.

Menn oppfordres til å søke.

 

Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Flere opplysninger om helse- og omsorgstjenestene finner du på vår hjemmeside www.skjervoy.kommune.no

 

For flere opplysninger om stillingene kan helse- og omsorgssjef Tommy Hansen, tlf. 77775550, eller konst. virksomhetsleder Elisabeth Sørensen, tlf. 77775682 kontaktes.

 

Søknad med kopi av attester av vitnemål og opplysninger om referanser sendes Skjervøy kommune v/helse- og omsorgssjefen, Postboks 145, 9189 Skjervøy Søknadsdato innen 16.02.2018