Ledig stilling

TROMSØ KOMMUNE

Vernepleier til avdeling Sommereng

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Ønsker du å utvikle deg faglig i et spennende fagmiljø? Vil du være med på å utvikle tjenesten for utviklingshemmede? 
 
Omsorgstjenesten Sørøya startet et fagutviklingsarbeid i 2020. Vi har etablert vernepleierforum, felles medisingruppe, faste fagdager mv. Vår enhet gir tjenester til utviklingshemmede i alle aldersgrupper. Fremover vil vi ha størst fokus på miljøarbeid/miljøbehandling, og i dette arbeidet vil kompetanse på habilitering, mestring og selvstendiggjøring være sentral.
 
Sommereng er en boenhet for 5 voksne beboere i alderen 20-60 år med nedsatt fysisk og psykisk funksjonsevne. Beboerne har behov døgnkontinuerlig hjelp og tilsyn. Personalet har ulik kompetanse, og vi jobber tverrfaglig i avdelingen. Det er et godt arbeidsmiljø med stabilt personal som har jobbet ved avdelingen i mange år. Vårt mål i avdelingen er at beboerne skal oppleve en meningsfylt hverdag i sine daglige aktiviteter og kunne gjøre det folk vanligvis gjør i samfunnet. Jobben krever som utgangspunkt at du jobber turnus dag/kveld med jobb hver tredje helg, men det vil kunne drøftes fleksibilitet i enkelte tilfeller.
 
1 x 100 % Vernepleier

Arbeidsoppgaver:

 • Du vil jobbe vernepleiefaglig med mennesker som har utfordringer knyttet til utviklingshemming/utviklingsforstyrrelser og eventuelle tilleggsdiagnoser.
 • Du skal observere, veilede, sette i gang tiltak, evaluere, utføre medisinskfaglige oppgaver og bidra til tverrfaglig arbeid på enheten. 
 • Vi utfører vedtaksfestede tjenester med fokus på aktivitet og mestring. 
 • Vi arbeider planmessig sammen med tjenestemottaker og nettverket rundt. 
 • Vi samarbeider med andre avdelinger i enheten, NAV, fastlege, spesialisttjenesten o.l.
  

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som vernepleier kreves. 
 • Ønske om erfaring fra arbeid med utviklingshemmede eller psykiatri.
 • Ønske om relasjonskompetanse, samt kompetanse i konflikthåndtering og utfordrende atferd.
 • Arbeidet krever at du jobber i turnus dag/kveld, med arbeid hver 3. helg
 • Du bør ha førerkort klasse B.
 • Dersom du har et annet morsmål enn norsk må språknivå tilsvarende C1 dokumenteres. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner som brukes innad i personalgruppen og utad mot de vi samarbeider med. 
 • Vi søker en engasjert, empatisk og tillitsvekkende medarbeider.
 • Du må kunne bruke din faglige kompetanse til å bidra i å finne gode løsninger og
  målsetninger til den enkelte bruker. 
 • Du tar initiativ til faglig drøftinger og teamarbeid i personalet.
 • Du håndterer et til tider høyt tempo og nye utfordringer.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting. 

Vi tilbyr:

 • Et tverrfaglig team med god erfaring og kompetanse. 
 • Fagtid i turnus (fagdager, fagforum og egenutvikling).
 • Mulighet for selvstendig og spennende arbeid i samarbeid med fagpersoner,
  tjenestemottakere og pårørende.
 • Et godt arbeidsmiljø med stor takhøyde. 
 • Velferdsordninger med rabatterte treningsavtaler, utleie av hytte og friluftsutstyr m.m.  
 • Muligheter for egen fagutvikling, i form av kurs og/eller tilrettelegging for videreutdanning i henhold til kompetanseplan.
 • Lønn etter gjeldende lokale rammer.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Nyutdannede vernepleiere eller vernepleierstudenter som er i siste år, kan tilbys kr 50.000,- som en engangssum mot to års bindingstid.

 

Annet 

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest ihht helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges før tiltredelse.
 • Tilsettingen er samordnet for enheten. Søkere til denne stillingen kan også bli tatt i betraktning til andre ledige stillinger i enheten hvis det er ønskelig.
 • Søknad med vedlegg og attester sendes elektronisk via Webcruiter.
 • Oppgi 2 referanser i søknad.

 

Ta gjerne kontakt ved spørsmål til stillingen eller søknadsprosess!