Detaljer

 • Bedrift
  TROMSØ KOMMUNE
 • Søknadsfrist
  15.10.2020
 • Sted:
  TROMSØ
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  TROMSØ
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3150653
 • Se her for andre jobber fra TROMSØ KOMMUNE

Sykepleier  - avdeling Sommereng

Ønsker du å utvikle deg faglig som sykepleier? Vil du være med på spennende utvikling i tjenesten for utviklingshemmede?  

Vi har ledig fast 100 % stilling som sykepleier.

Omsorgstjenesten Sørøya starter spennende fagutviklingsarbeid i 2020. Vi skal styrke det faglige arbeidet i enheten og på avdelingene. Vi etablerer fagforum, felles medisingruppe, faste fagdager, målrettet videreutdanning, mentorordning, fast individuell fagtid osv.
Vår enhet gir tjenester til utviklingshemmede i alle aldersgrupper. Fremover vil vi ha størst fokus på forebygging i miljøarbeidet/miljøbehandlinga, og i dette arbeidet vil kompetanse på habilitering, mestring og selvstendiggjøring være sentral.

Sommereng er en boenhet for 5 voksne beboere i alderen 20-60 år med nedsatt fysisk og psykisk funksjonsevne. Beboerne har behov for hjelp 24 timer i døgnet. Personalet har ulik kompetanse, og vi jobber tverrfaglig i avdelingen. Det er et godt arbeidsmiljø med stabilt personal som har jobbet ved avdelingen i mange år. Vårt mål i avdelingen er at beboerne skal oppleve en meningsfylt hverdag med jobb og fritid, og kunne gjøre det folk vanligvis gjør i samfunnet. Jobben krever at du jobber turnus med jobb hver tredje helg.    

Arbeidsoppgaver
 • Du vil jobbe sykepleierfaglig med mennesker som har utfordringer knyttet til utviklingshemming/utviklingsforstyrrelser og eventuelle tilleggsdiagnoser. I tillegg vil du jobbe med mennesker som har stor somatiske utfordringer og sykdommer.
 • Du må kunne jobbe systematisk i forhold til komplekse utfordringer hvor man er i stand til å se sammenheng mellom somatiske sykdommer, smerter, almenntilstand, kognitiv svikt, utfordrende atferd mv.
 • Du skal observere, veilede, sette i gang tiltak, evaluere, utføre medisinskfaglige oppgaver og bidra til tverrfaglig arbeid på enheten. 
 • Vi utfører vedtaksfestede tjenester med fokus på det enkelte menneske, dets livsførsel og utfordringer.
 • Du skal arbeide strukturert, planmessig sammen med bruker og nettverket rundt han/henne.
 • Du skal samarbeider med andre, som fastlege, spesialisttjenesten, forvaltningskontor, fagpersoner mv.
 • Du må kunne være veileder for studenter, elever og lærlinger.
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som sykepleier kreves. 
 • Arbeidet krever at du jobber i turnus, med arbeid hver 3 helg.
 • Dersom du har et annet morsmål enn norsk må språknivå tilsvarende C1 dokumenteres. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål
 • Du må ha førerkort klasse B.
Personlige egenskaper
 • Vi søker en engasjert, lydhør og entusiastisk medarbeider som har gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Vi forventer at du kan balansere ditt eget fag og brukernes ønsker, for å finne gode løsninger og målsettinger. Du skal være en ressurs for avdelingen hvor din sykepleierfaglige kompetanse kommer frem, der du bruker ditt kliniske blikk og gode observasjoner.
 • Vi forventer høy grad av samarbeid innad i personalgruppen og utad mot de vi samarbeider med.
 • Vi vektlegger personlig egnethet ved tilsetting.
Vi tilbyr
 • Et godt og tverrfaglig team med god kompetanse. 
 • Fagtid i turnus (både i form av fagdager, fagforum og egenutvikling) 
 • Mulighet for selvstendig og spennende arbeid der man samarbeider med fagpersoner, brukere og pårørende. 
 • Et godt arbeidsmiljø med stor takhøyde. 
 • Lønn etter gjeldende lokale rammer
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Velferdsordninger med rabatterte treningsavtaler, utleie av hytte og friluftsutstyr m.m.  
 • Gode muligheter for egen fagutvikling, i form av kurs og/eller tilrettelegging for videreutdanning i henhold til kompetanseplan.
 • Nyutdannede sykepleiere eller sykepleierstudenter som er i siste år, kan tilbys kr. 50.000 som en engangssum mot to års bindingstid.

Annet 

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest ihht helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges før tiltredelse
 • Oppgi 2 referanser.
 • Tilsettingen er samordnet for enheten. Søkere til denne stillingen kan også bli tatt i betraktning til andre ledige stillinger i enheten hvis det er ønskelig.
 • Søknad med vedlegg og attester sendes elektronisk via Webcruiter.