Ledig stilling

TROMSØ KOMMUNE

Vernepleier til avdeling Fergevegen

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Ønsker du å utvikle deg faglig i et spennende fagmiljø? Vil du være med på spennende utvikling i tjenesten for utviklingshemmede? 

Omsorgstjenesten Sørøya startet spennende fagutviklingsarbeid i 2020. Vi har styrket det faglige arbeidet i enheten og på avdelingene. Vi har etablert vernepleierforum, felles medisingruppe, faste fagdager mv.
Vår enhet gir tjenester til utviklingshemmede i alle aldersgrupper. Fremover vil vi ha størst fokus på
miljøarbeid/miljøbehandling, og i dette arbeidet vil kompetanse på habilitering, mestring og
selvstendiggjøring være sentral.

Fergevegen åpnet november 2021. Avdelinga har omsorgsboliger for 8 unge mennesker med utviklingshemming og tilleggsfunksjonshemminger som utfordrende atferd, autismespekterforstyrrelser, epilepsi mv. Beboerne har dagtilbud på dagtid, og er aktive på fritid.  Avdeling Fergevegen vil jobbe metodisk etter prinsipper for atferdsanalytisk miljøbehandling. Det innebærer blant annet at det i vedtak og tjenester differensieres mellom omsorgstjenester, miljøarbeid og miljøbehandling. På sikt vil avdelinga øke atferdsanalytisk kompetanse, både gjennom intern/ekstern kursing og interne veiledningsprogram, samt gjennom formell kompetanseheving/videreutdanning av ansatte.  Avdelinga har også fokus på somatisk kompetanse, da fysiologiske/medisinske utfordringer må ses i sammenheng med andre utfordringer. Avdelinga er innovativ, har etablert teknologiske løsninger i hverdagen med blant annet digital vaktbok. Vernepleiere på avdelingen gir mulighet for faglig sparring og refleksjon, og vi har verpleierforum på enheten.

1 x 100 % fast vernepleier

Arbeidsoppgaver:

 • Du vil jobbe tverrfaglig med mennesker som har utfordringer knyttet til utviklingshemming/utviklingsforstyrrelser og eventuelle tilleggsdiagnoser. 
 • Du skal observere, veilede, sette i gang tiltak, evaluere, utføre medisinskfaglige oppgaver og bidra til tverrfaglig arbeid på enheten. 
 • Vi utfører vedtaksfestede tjenester med fokus på aktivitet og mestring. 
 • Vi arbeider planmessig sammen med tjenestemottaker og nettverket rundt han/henne. 
 • Vi samarbeider med andre avdelinger i enheten, NAV, fastlege, spesialisttjenesten, forvaltningskontor, skole mv. 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som vernepleier kreves. 
 • Ønske om erfaring fra arbeid med utviklingshemmede.
 • Arbeidet krever at du jobber i turnus. Vi har 26 ukers turnus.
 • Dersom du har et annet morsmål enn norsk må språknivå tilsvarende C1 dokumenteres. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål
 • Du må ha førerkort klasse B.

Personlige egenskaper:

 • Vi søker en engasjert, lydhør og entusiastisk medarbeider. Du må kunne balansere ditt eget fag og brukernes ønsker for å finne gode løsninger og målsettinger. 
 • Vi forventer høy grad av samarbeid innad i personalgruppen og utad mot de vi samarbeider med. 
 • Du er løsningsorientert og kan ta utfordringer og endringer spontant.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting. 

Vi tilbyr:

 • Et godt og tverrfaglig team med god kompetanse. 
 • 26 ukers turnus, som betyr mer fleksibilitet i turnus
 • Fagtid i turnus (både i form av fagdager, forum og egenutvikling) 
 • Mulighet for selvstendig og spennende arbeid der man samarbeider med fagpersoner, tjenestemottakere og pårørende. 
 • Et godt arbeidsmiljø med stor takhøyde. 
 • Lønn etter gjeldende lokale rammer
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Velferdsordninger med rabatterte treningsavtaler, utleie av hytte og friluftsutstyr m.m.  
 • Gode muligheter for egen fagutvikling, i form av kurs og/eller tilrettelegging for videreutdanning i henhold til kompetanseplan.
 • Nyutdannede vernepleiere eller vernepleierstudenter som er i siste år, kan tilbys kr. 50.000 som en engangssum mot to års bindingstid.

 

Annet 

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest ihht helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges før tiltredelse
 • Oppgi 2 referanser.
 • Tilsettingen er samordnet for enheten. Søkere til denne stillingen kan også bli tatt i betraktning til andre ledige stillinger i enheten hvis det er ønskelig.
 • Søknad med vedlegg og attester sendes elektronisk via Webcruiter.