Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vernepleier/spes.ped./logoped

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

PITH (Program Intensiv Trening/Habilitering) er en underenhet av Seksjon for nevrohabilitering-barn -Ullevål. Enheten tilbyr familiesentret intensiv habilitering i gruppe til barn i alderen 1-5 år og deres foresatte. Teamet består av vernepleiere, logoped, spesialpedagog, fysioterapeuter og ergoterapeut. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegging og utredning av barn med funksjonsnedsettelse i alderen 1-5 år med særlig fokus på kommunikasjon, samspill, språk og lekeferdigheter
 • Veiledning av foresatte og samarbeidende fagpersonell i førstelinje. Målsettingsarbeid, utprøving og arbeid med tiltak, utarbeiding av individuelle treningsprogram
  Barna har ulike diagnoser, som CP, ulike syndromer eller andre former for nevrologisk betingede funksjonsnedsettelser

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i spesialpedagogikk eller vernepleie. Gjerne også mastergrad i logopedi eller annen relevant mastergrad. ASK-kompetanse er et krav og det er ønskelig med erfaring fra intensiv habilitering
 • Må ha erfaring med målgruppen og med veiledning av familier og støttepersonell. Trenger gode evner til tverrfaglig teamarbeid
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig svært godt
 • Gitt utstrakt erfaring og kompetanse med målgruppen og innen språk/kommunikasjon/ASK, kan også søkere med andre profesjonsutdanninger på minst bachelornivå vurderes, f.eks. ergo- eller fysioterapeut

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • jobber godt i tverrfaglig team og kan ivareta både tverrfaglige oppgaver og ditt eget fagfelt
 • trives med å jobbe tett sammen med barn, foreldre og personale fra barnehage og bydel/kommune

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Lønn etter tariff
 • 50% vikariat fra 22.08.22-31.07.23 med mulighet for forlengelse

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «Søk på stillingen»- knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post.