Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  26.10.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3213649
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Vernepleier/Miljøterapeut 3-årig

Tilrettelagte tjenester og psykisk helse består av 17 bofellesskap, en avlastningtjeneste, et dag- og aktivitetssenter for mennesker med utviklingshemming, stab, samt en transporttjeneste. De ulike boenhetene er delt inn i seksjoner. Avdelingen består av 7 seksjoner. Symra bofellesskap er en del av seksjon Marmorberget og ligger sentralt til på Lambertseter.

Som ansatt i Tilrettelagte tjenester og psykisk helse blir en du del av et aktivt fagmiljø hvor det legges vekt på å være faglig oppdatert og i utvikling. Du får dyktige og inspirerende kollegaer og ledere som alle er med på å gi brukerne gode tjenester. Vi har faglige og sosiale sammenkomster på tvers av tjenestesteder, slik at du får et stort og ikke minst hyggelig nettverk. Blant annet tilbyr vi Faglig Forum for vernepleiere og andre miljøterapeuter med bachelor.

Symra bofellesskap gir tjenester til 16 beboere med varierende bistandsbehov. Boligen er tverrfaglig sammensatt med vernepleiere, pedagoger, helsefagarbeidere og ufaglærte.

Symra bofellesskap har 2 vernepleier-/ miljøterapeutstillinger med bachelorkrav og 2 helsefagarbeiderstillinger i 100 %, utover dette er det deltidsansatte med 3-årig og 1-årig utdannelse og miljøarbeidere i små og store stillinger. I tillegg består ledelsen i seksjonen av en vernepleierkonsulent, en teamleder og en seksjonsleder.

Den utlyste stillingen kommer i tillegg til de ovennevnte stillingene.

Som vernepleier/miljøterapeut vil du arbeide i team med vernepleierkonsulent, andre vernepleiere og andre med bachelor i helse-, sosial og pedagogiske fag. Du vil i samarbeid med disse ha ansvar for det faglige tjenestetilbudet til beboerne. Du vil være en ressursperson i det miljøterapeutiske arbeidet, i veiledning og oppfølging av kollegaer, samt oppfølging og saksbehandling av vedtak etter Hol kap. 9. Det kan bli tillagt tjeneste- eller primærkontaktansvar, jmf. behovsstyrt bemanning (BOB).
Stillingen er i turnus, med mulighet for langvakter hver 6. helg. 

I seksjon Marmorberget har vi et høyt faglig fokus og tilstreber høyt faglig nivå i tjenestene vi yter.

Vi behandler kun elektroniske søknader.

Arbeidsoppgaver
Delta i direkte miljøarbeid
Delta i fagutviklingsarbeid
Generell legemiddelhåndtering og opplæring til personalet
Yte tjenester etter gjeldende vedtak.
Stillingen innebærer selvstendig faglig ansvar for beboere. Dette inkluderer blant annet medisinsk oppfølging, utarbeidelse og oppfølging av vedtak etter Hol kap. 9 og fagadministrativt system (FAS), samt mer spesifikke tiltak som for eksempel dagsplansystemer
Faglig ansvar innebærer også rollen som tjenesteansvarlig knyttet til behovsstyrt bemanning (BOB) og koordinator for ansvarsgruppe
Ansvar for å lede og veilede i temaer rundt beboere 
Gi veiledning til og opplæring av kollegaer 
Samarbeid med pårørende, verge og spesialisthelsetjenesten, samt øvrige instanser.
Ansvar for måloppnåelse og resultater i samarbeid med vernepleierkonsulent, teamleder og seksjonsleder
Oppgaver delegert fra leder 
Kvalifikasjoner

Bachelor innen helse- og sosialfag/ autorisert vernepleier
Vi krever erfaring fra arbeid med med mennesker med utviklingshemning
Vi krever kunnskap om målrettet miljøarbeid (atferdsanalyse), gjerne med veiledningserfaring 
Vi krever god kunnskap om og erfaring fra arbeid med Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kap. 9
Gode datakunnskaper
God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Vi krever fremleggelse av gyldig politiattest for å kunne tiltre stillingen 

Det forventes at følgende e-læringskurs er gjennomført ved ansettelse:

Arbeid i andres hjem: http://kurs.helsekompetanse.no/andres-hjem
Utfordrende atferd: http://kurs.helsekompetanse.no/utfordrende
Autismespekterforstyrrelse hos personer med utviklingshemming: http://asf.helsekompetanse.no/

Personlige egenskaper
Du må være tydelig, målrettet og handlingsdyktig
Du må være selvstendig og resultatorientert
Du må kunne ta initiativ til utviklingsarbeid
Du må være faglig sterk og ha gode samarbeidsevner
Du må kunne arbeide selvstendig og ta avgjørelser innenfor gitte rammer
Du må være en positiv kultur- og holdningsbærer
Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
Et godt arbeidsmiljø med rom for veiledning og utvikling
Dyktige kollegaer med høyt faglig fokus
Organisering etter BOB
Et tverrfaglig team med ukentlig møtevirksomhet
Gunstig turnus med arbeid hver 6. helg
Et seksjonslederteam som bidrar til å løfte kvaliteten på tjenestetilbudet 
Gode lønnsbetingelser 
Deltagelse i Faglig Forum
Interne og eksterne kurs- og opplæringstilbud
Utviklende og spennende arbeidsoppgaver
Gode muligheter til å påvirke og utforme eget arbeid
Umiddelbar nærhet til kollektivtransport
Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger 
Personalhytter på Beitostølen 
Lønnsramme 1812, Lønnstrinn 30-42