Detaljer


Vernepleier med spesialutdanning

Nydalen DPS gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for bydelene Bjerke, Sagene og Nordre Aker. DPS'et består av fire seksjoner: Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Døgnbehandling, Psykose- og akuttbehandling og Psykiatrisk legevakt. Vi har et tverrfaglig sammensatt fagmiljø og til sammen ca.160 årsverk. Enhetene er lokalisert i to hus. de polikliniske tilbudene er lokalisert i Nydalen, døgnbehandlingsseksjonen i Lovisenberggata 4 G.

Døgnbehandlingsseksjonen har 30 sengeplasser, fordelt på tre åpne enheter. Vi tilbyr kortere og lengre tids innleggelser for utredning og behandling til pasienter henvist fra primær - og spesialisthelsetjenesten.Vi tilbyr samtaleterapi, gruppeterapi, miljøterapi og medikamentell behandling. Vårt mål er å bidra til økt livskvalitet og evne til å mestre livet i egen bolig. Prosessene skjer i samarbeid med bydeler, pårørende og ressurspersoner i og utenfor vårt DPS. Vi vektlegger faglig kvalitet og utvikling

 Enhet 1 er en 7 døgns enhet som  tilbyr utredning, behandling og rehabilitering til personer med alvorlig og sammensatte psykiske lidelser, fortrinnsvis psykose. 

 Vikariatet er fra 06.01.20  til 16.04.20 med mulighet for forlengelse.

   Vernepleiere og sykepleiere uten videreutdanning  oppfordres også til å søke.

Arbeidsoppgaver
Fungere som pasientansvarlig miljøterapeut
Ansvarlig for utarbeidelse av klinisk arbeidsplan i samarbeid med det øvrige tverrfaglige teamet
Planlegge og koordinere det miljøterapeutiske arbeidet rundt pasienten
Fungere som vaktansvarlig
Utøvelse av eget fag i samsvar med seksjonens faglige retningslinjer og målsettinger
Dokumentere i DIPS
Veilede og undervise pasienter og deres pårørende
Veiledning, oppfølging og vurdering av studenter
Stillingene inngår i 2-delt turnus med arbeid hver 4. helg

Kvalifikasjoner
sykepleier/ vernepleier
Evt. Videreutdanning innen psykisk helse
Erfaring fra behandling og rehabilitering innenfor psykisk helse
Må beherske norsk skriftlig og muntlig
Kunnskaper om EPJ og andre fagsystemer

Personlige egenskaper

Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
Kunne jobbe selvstendig og i team
Pasientorientert og engasjert
Trives med å jobbe tverrfaglig i et aktivt miljø
Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
Et hyggelig, aktivt og tverrfaglig arbeidsmiljø
Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
Høyt faglig nivå
Fokus på faglig utvikling
Lønn etter avtale
Medlemskap i pensjonsordning 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring
En arbeidsplass som er en inkluderende arbeisliv (IA) bedrift