Detaljer

 • Bedrift
  Helse Sør-øst RHF
 • Søknadsfrist
  14.10.2019
 • Sted:
  LØRENSKOG
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  AKERSHUS
 • Arbeidssted:
  LØRENSKOG
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2081258
 • Se her for andre jobber fra Helse Sør-øst RHF

Vernepleier m/videreutdanning eller relevant erfaring

DPS Lillehammer har ansvaret for den almen psykiatriske spesialhelsetjenestene i området rundt Lillehammer og i Gudbrandsdalen med om lag 80 000 innbyggere i opptaksområdet.
DPS Lillehammer har almen psykiatriske poliklinikker på Otta og Lillehammer m/Akutt ambulant team og TSB. Sengepost på Otta for psykose og allmenpsykiatri og 1 enhet for akuttbehandling.

Døgnenheten på Lillehammer er en åpen akuttpost med 9 senger. Fokus er kriseintervensjon og kortvarig stabilisering, gjennomsnitt liggetid på 10 døgn.
Enheten er tverrfaglig sammensatt med psykologspesialist, psykolog, psykiater, psykomotorisk fysioterapeut og ett engasjert miljøpersonalet bestående av sykepleiere, vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger. Enheten samarbeider tett med kommuner og ellers andre naturlige samarbeidspartnere.

Ønskelig med vedlagt kopi av relevant utdanning og kopi av tjenesteattester fra tidligere arbeidsforhold i søknaden.

Vi har ledig 100 % fast stilling med arbeid hver 3. helg

Arbeidsoppgaver
 • Utøvelse av eget fag i samsvar med avdelingens faglige retningslinjer og målsetting
 • Målrettet pasient-og pårørendearbeid i tverrfaglige team.
 • Veilede og undervise pasienter og pårørende.
 • Legemiddelhåndtering i hht gjeldene lover og forskrifter
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet og samarbeidsevner vil bli vektlagt
 • Vi søker deg med stort faglig engasjement
 • Evne til å arbeide strukturert og selvstendig
 • Løsningsorientert
 • Bidragsyter i forhold til implementering av ny kunnskap og i forhold til å utvikle et godt arbeidsmiljø
 • Fleksibilitet i forhold til tildelte arbeidsoppgaver
 • Evne til å stå i endringer og den usikkerhet en slik prosess vil kunne være 
Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø
 • Arbeid i et tverrfaglig sammensatt team
 • Spennende arbeidsplass i stadig utvikling for mulighet til å påvirke arbeidsoppgaver gjennom faglig engasjement og nytenkning
 • Lønn etter overenskomst
 • Kurs og undervisning
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.