• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  21.01.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4330458
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Vernepleier

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Oppsal skole er en 1-10 skole, beliggende øverst på Oppsal med kort avstand til Østmarka. Skolen er samlokalisert med Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede. Skolen har 575 elever og en stor og fin skolegård, utstyrt med flotte aktivitetsarealer. Vi er opptatt av at elevene våre skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø. Vi jobber systematisk og preventivt for at alle elever skal trives på skolen. Vi fokuserer på gode sosiale ferdigheter og karaktertrekk. Elever og voksne på Oppsal skal være: respektfulle, ansvarsfulle, utholdende, skapende og engasjerte. R-A-U-S-E. Alle voksne på skolen har ansvaret for å bygge positive relasjoner til elevene gjennom å bry seg, vise interesse, være støttende og ha forventninger til hver enkelt elevs faglige og sosiale utvikling. Assistentene våre spiller en viktig rolle i dette.

Oppsal skole søker nå en vernepleier som skal jobbe sammen med lærere, spesialpedagog og assistenter for å bygge et tilrettelagt skoletilbud for elever med særskilte behov. Vi ønsker også å kunne tilby elever på Oppsal skole et tilbud på skolens bibliotek etter skoletid i deler av uken og personen som ansettes i denne stillingen skal være med på å utforme og være en del av dette spennende arbeidet.

Arbeidsoppgaver:

I stillingen skal du: 

 • bidra til å utvikle og lage planer for å ivareta elever med særskilte behov, i samarbeid med lærer/spesialpedagog. 
 • bistå enkeltelever og elevgrupper i deres skolehverdag, både faglig og sosialt, i tråd med individuelle opplæringsplaner.
 • bidra i opplæringssituasjoner og friminutt og i praktisk tilrettelegging i forbindelse med for eksempel svømming, stell osv. 
 • være en trygg, tydelig voksen og rollemodell for elever ved skolen
 • samarbeide med lærere og andre ansatte på skolen, delta på møter og relevante kurs
 • samarbeide med foresatte
 • være ute i all slags vær og bli med på tur når det er turdager
 • Ha ansvar for et tilbud for elever fra 7. -10. trinn etter skoletid. Utformingen og opprettelsen av tilbudet vil skje i samarbeid med skolens ledelse og sosiallærere.

Kvalifikasjoner:

 • Vernepleierutdannelse
 • Erfaring fra arbeid i skole
 • Erfaring fra arbeid med barn med særskilte behov
 • Erfaring med ulike vansker som utviklingshemming, ADHD, Tourettes, autismespekterdiagnoser og/eller utfordrende atferd
 • Tegn-til-tale-kompetanse
 • Gode norskferdigheter, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Du har et positivt elevsyn og tro på at alle barn vil og kan
 • Du er profesjonell og en trygg og tydelig voksen
 • Du er en tydelig og omsorgsfull person
 • Du liker utfordringer, er fleksibel og løsningsorientert
 • Du har et godt og stabilt humør
 • Du er punktlig og ryddig
 • Du er initiativrik
 • Du tåler høyt arbeidstempo og opptrer rolig i utfordrende situasjoner
 • Du liker å jobbe i team, ser samarbeid som en styrke og har gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • En spennende og viktig jobb i et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • En flott elevgruppe og engasjerte kollegaer
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Tett oppfølging, veiledning og kurs ved behov
 • Lønn etter kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk

 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  21.01.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4330458
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune