Detaljer

 • Søknadsfrist
  05.06.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Stillingstype:
  Vikariat
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  737619

Spørsmål rettes til

 • Hege Kjelvik

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Vernepleier 100 % vikariat i Feltteam rus

Har du lyst på nye og interessante utfordringer hos rustjenesten i Halden kommune?

Enhet rus og psykisk helse er kommunens kompetansesenter innen fagfeltet og er et satsningsområde i helse og omsorg. Enheten er i en utviklingsprosess, og det pågår flere spennende prosjekter. Stillingens formål er å bidra til at rusavhengige får en bedre hverdag og motivere for rusfrihet. Dette gjøre blant annet gjennom å jobbe med Empowerment, hjelp til selvhjelp og i samarbeid med andre instanser, samt være ansvarlig eller medansvarlig for behandling og oppfølging av tilbudet til den enkelte pasient.

 

Beskrivelse av arbeidssted

Enhet rus og psykisk helse består av tre avdelinger:

Avdeling rustjenester: Feltteam, rusteam, helsestasjon- og lavterskeltilbud for rusavhengige.

Avdeling psykisk helse: Psykisk helseteam og Aktivitetssenter psykisk helse.

Avdeling oppfølgingsboliger psykisk helse

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Feltteamet gir i hovedsak tjenester til unge med rus og psykisk lidelse. Oppfølging og behandling foregår i den enkeltes hjem og i tillegg har teamet ansvar for 8 boliger for rusavhengige. Oppgavene består av samtaler for å motivere til endring, bistå med økonomiske utfordringer, praktisk hjelp, samarbeid med andre instanser som sosialmedisinsk poliklinikk, fastleger og Nav. Teamet jobber alltid to og to, vi har leasingbil og hyggelige kontor lokaler.

Arbeidet er turnus dag/kveld og 4.hver helg

100 % vikariat med mulighet for fast ansettelse fra d.d

Sted: Nedre hola

Fagområde: Rus- og psykisk helse

 

Kvalifikasjoner og utdanning

Autorisert vernepleier

Erfaring fra arbeid med rusavhengige og / eller videreutdanning i rusproblematikk vil bli vektlagt

Gode norskkunnskaper og fremstillingsevne

Førerkort, klasse B

 

Personlige egenskaper

Evne til å arbeide målrettet, fleksibelt og selvstendig

God samarbeidsevne og liker og har evne til å jobbe i team

Må takle krevende pasientsituasjoner

Stabilitet og kontinuitet i arbeidet

Kunne tenke helhetlig og løsningsorientert

Være tålmodig og motiverende

Evne til å bidra faglig inn i miljøet

Lojal og bidrar til å vedlikeholde og utvikle et godt arbeidsmiljø.

 

Menn oppfordres til å søke.

 

Vi kan tilby

Et spennende fagmiljø

Gode kollegaer og et godt arbeidsmiljø som består av menn og kvinner

Stor påvirkning av turnus og arbeid 4.hver helg

Stabil personalgruppe med stor grad av humor

 

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Lønn i henhold til lov og avtaleverk.

Pliktig medlemskap til gjeldende pensjonskasse

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside www.halden.kommune.no - "Ledige stillinger"

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.


Kontaktperson

Pia Jeanette Klevaas, Avdelingsleder rustjenesten, tlf: 93243172, Pia.Klevaas@halden.kommune.no

Marit Skauge Johnsen, Enhetsleder rus og psykisk helse, mobil: 93220495, Marit.Skauge.Johnsen@halden.kommune.no