Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vernepleier 100% vikariat

Offentlig forvaltning

Avdeling for TSB består av 5 enheter fordelt i Oppland og Hedmark, med
virksomhet på Sanderud og Reinsvoll.

Enhet for korttidsbehandling er geografisk plassert på Reinsvoll. Det er totalt 10 døgnplasser. Enheten driver korttidsbehandling inntil 3 måneder med kjønnsspesifikk behandlingsfokus. Vi yter tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengige med kognitive terapi som teorigrunnlag.
Enheten har vært i drift siden 1992 og er derfor godt etablert med en velutviklet kompetanse. Enheten er organisert i to team som har avgrenset og godt definert selvstendig ansvar. Beslutninger foretas i tverrfaglig møter.

 Vår enhet har ledig følgende stilling for vernepleier: 100% vikariat fom 01.10.2022.

Arbeidsoppgaver:

 • Vi arbeider i tverrfaglig team og utvikler individuelle behandlingsplaner i samarbeid med pasientene og deres nettverk
 • Kartlegging og dokumentasjonsarbeid
 • Ansvarsvakt

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som vernepleier.

Personlige egenskaper:

 • Interesse for pasientgruppen og faget
 • Vilje og evne til å arbeide i tverrfaglig team
 • Gode kommunikasjonsevner og pasientorientert
 • Fleksibilitet og samarbeidsvilje for å oppnå felles mål
 • Evne til å være bevisst selvregulert, for å kunne regulere andre
 • Erfaring fra arbeid med pasientgruppen vektlegges
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor betydning

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med høyt faglig nivå
 • Et spennende fagfelt med store utviklingsmuligheter
 • Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
 • En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.