Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  12.11.2018
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Vernepleier
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1029169
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Vernepleier, 100% fast stilling ved Brygga omsorgsbolig

Beskrivelse av arbeidssted

Brygga Omsorgsboliger består av 30 leiligheter, hvor hver enkelt er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede og er fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov kan motta heldøgns pleie og omsorg. I andre etasje finnes basen for en individrettet pleie- og omsorgstjeneste.

Brygga Omsorgsboliger har fast bemanning i 2. etg. Brukere som bor i 3. + 4. etg bistås i hovedsak av hjemmesykepleien. Omsorgsboligen er lokalisert med kort vei til forretninger, jernbane, torg, bank, kino og kultursal m.m. for å i størst mulig grad ivareta prinsippet om integrering.

De ansatte arbeider primært for å ivareta brukernes selvråderett i egen bolig og fokuserer på trivselsfremmende og nettverksskapende tiltak. Samtidig som brukerne har store ønsker for sin hverdag trenger de bistand til å tilrettelegge gjøremål og aktiviteter. Det er i hovedsak behov for en trygg og stabil bistandsyter som er meget tiltakslojal. Vi kan tilby et engasjert og ungt arbeidsmiljø som stadig arbeider for å forbedre rutiner og praksis. Vi ønsker oss kollegaer som er energiske, motiverende, positive og humørfylte. Man har i stor grad innvirkning på sin egen arbeidshverdag.

Ledige stillingsstørrelser og typer:

100 % fast stilling for autorisert vernepleier.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Turnusarbeid

Bistå med det faglige arbeidet i avdelingen

Samarbeide med ulike instanser og pårørende

Utarbeide individuelle planer, og ha koordineringsansvar

Ha medisinansvar og evnt. primærkontaktfunksjon

Bidra til at tjenesteutøvelsen er i tråd med gjeldende lov og forskrift

Sørge for at de daglige oppgavene løses på en best mulig måte med de ressursene som er til disposisjon

Sørge for fortløpende dokumentasjon

Veilede kollegaer i miljøterapeutiske og helsefaglige spørsmål

Være med å bidra til at den enkelte brukers hverdag skal bli så god som mulig

Krav til kvalifikasjoner og utdanning:

Autorisert vernepleier

Gode norskkunnskaper

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Ønskede kvalifikasjoner:

Kontinuitet og fleksibilitet

Gode norskkunnskaper

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egnethet vektlegges

Sertifikat på bil er ønskelig

Erfaring med individuell plan og helse- og omsorgstjenestelovens §9a er nødvendig

Personlige egenskaper:

Evnen til å tenke helhetlig, fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk

Kreativ med hensyn til alternative aktiviseringstiltak, pådriver i forhold til dette

Gode samarbeidsevner samt evne til å arbeide selvstendig

Lojalitet i forhold til prosedyrer og planer rundt brukerne

Ansvarsbevisst og evne til å arbeide selvstendig

Vi kan tilby:

Hyggelige og kompetente medarbeidere.

Lønnskompensasjon for etter- og videreutdanning.

IA bedrift hvor man kontinuerlig tilstreber et godt arbeidsmiljø gjennom samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.

Firmarabatt ved treningssenter.

En by med flott natur med mange tur/treningsmuligheter og et meget aktivt sykkelmiljø.

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Lønn etter gjeldende tariff og avtale

Pliktig medlemskap i gjeldende pensjonskasse

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside- www.halden.kommune.no -Ledige stillinger.

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova  §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontaktperson

Merete Tangen, Enhetsleder omsorgsboliger, mobil: 46845821, merete.tangen@halden.kommune.no

Heidi Nygaard Wang, Fagutvikling/sykepleie, mobil: 48956617, heidi.nygaard.wang@halden.kommune.no


: