Veileder innen yrkessjåførfaget

Vi har i nær fremtid en åpning for et undervisningsløp innen Yrkessjåførfaget, med mulig oppstart før jul, eller rett over nyttår. Undervisningen vil i hovedsak foregå på kveldstid, og en engasjeres for dette konkrete oppdraget:

Teori til fagprøven innen Yrkessjåførfaget, med undervisning innen områdene:
 • Planlegging og drift
  • Hvordan en transportbedrift er organisert.
  • Planlegging av transporttjenester i samsvar med kundens bestilling og bedriftens krav til lønnsomhet.
  • Samhandling internt i bedriften og med kunder og eksterne samarbeidspartnere.
  • Regelverk knyttet til sikre og miljøvennlige transporttjenester.

 • Transport
  • Sikker og effektiv lasting, lossing og forflytting av personer og varer i samsvar med gjeldende regelverk.
  • Miljøvennlig behandling av gods.
  • Bruk av utstyr og transportmidler som kan forebygge skade på personer, gods og miljø.
  • Enklere vedlikehold av utstyr og hjelpemidler knyttet til transportoppdrag.
  • Bruk av manuelt og elektronisk verktøy til behandling av transportdokumenter, kommunikasjon og effektiv utføring av transportoppdrag.
Arbeidsoppgaver
 • Undervisning/opplæring
 • Veiledning av kursdeltakere
Kvalifikasjonskrav
 • Høyere utdanning eller
 • Erfaring fra voksenopplæring eller annen relevant undervisningserfaring
 • God kjennskap til videregående opplæring innen Yrkessjåførfaget
 • Kan bruke Office-programmene
 • Du må ha nødvendige førerkort og bør disponere bil
Egenskaper
 • Selvstendig og målbevisst
 • Positivt innstilt og flink til å formidle ditt budskap
 • Gode samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
Vi tilbyr
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Hyggelig og uformelt miljø i et solid og godt selskap med mer enn 60 års erfaring
 • En hektisk og givende hverdag med motiverte kursdeltakere og studenter