Detaljer

 • Søknadsfrist
  22.05.2018
 • Bedrift
  Nordreisa kommune
 • Sted:
  STORSLETT
 • Type arbeid:
  Vaktmester
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Fagbrev innen byggfag eller annen relevant utdannelse
 • Arbeidserfaring:
  Ikke påkrevet
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  STORSLETT
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  728473

Spørsmål rettes til

 • John Arne Jensen
 • Telefon: 77 58 80 52

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Vaktmester - bygg, 100% fast, id 336

Vaktmester – bygg, id 336

Nordreisa kommune har ledig fast100 % stilling som vaktmester ved virksomheten bygningsdrift. Virksomheten har ansvar for drift og vedlikehold av kommunal bygningsmasse. Stillingen inngår i et vaktmesterteam som har ansvar for alle kommunens bygninger.

Som medarbeider hos oss får du en interessant jobb, i en virksomhet med høyt og bredt kompetansenivå, gode systemer og kvalitet på tjenestene. Bygningsdrift har tatt i bruk dataassistert meldingstjeneste, hvor arbeidsoppgaver blir delegert og utkvittert gjennom smarttelefon.

Nordreisa kommune er preget av høy vekst og optimisme, og står ovenfor mange spennende utviklingsoppgaver. Vi har stor grad av delegering av ansvar og myndighet. Stillingen gir gode utviklingsmuligheter gjennom selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver.

 

Arbeids- og ansvarsområder:

 • mindre ombygginger og utbygginger av diverse bygg
 • forebyggende vedlikehold av bygg og tekniske anlegg
 • andre oppgaver etter behov

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • fagbrev innen byggfag eller annen relevant utdannelse
 • noe datakunnskaper
 • førerkort klasse B

 

Personlige egenskaper:

 • evne til å arbeide selvstendig og i team
 • serviceinnstilt, selvstendig og initiativrik
 • like faglige utfordringer

 

Vi kan tilby:

 • trivelig arbeidsmiljø, preget av samarbeid, høyt tempo og faglige utfordringer
 • medlemskap i god pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring
 • fleksitid, sommertid, muligheter for trening i arbeidstid ol.
 • lønn etter tariff
 • flyttegodtgjørelse kan dekkes etter gjeldende retningslinjer
 • flotte muligheter for kultur- og friluftsliv

 

Nordreisa omfattes av ordningen med nedskriving av studielån og skattefordeler for Nord-Troms og Finnmark, se http://www.nordtromsportalen.no/okonomiske-fortrinn.311663.no.html

 

Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lover, tariffer og reglement. Det tas forbehold om ansattes fortrinnsrett etter arbeidsmiljølovens § § 14-2 eller 14-3.

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til virksomhetsleder John Arne Jensen, tlf 7758 8052/404 17 527 eller sektorleder Dag Funderud tlf 77 58 80 41/976 30 272.

 

Søknadsfrist: 22. mai 2018. Søker bes oppgi id.nr og referanser.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.
Ansettelse i vaktmestertjenesten forutsetter politiattest av nyere dato.

 

Nordreisa kommune oppfordrer alle til å søke stillingen elektronisk via vårt digitale søknadssenter.

Opplysninger om utdanning og praksis som oppgis i CV tas med i vurderingen. Dokumentasjon i form av godkjente kopier av attester og vitnemål på oppgitt utdannelse og praksis kan bli etterspurt, eller bedt tatt med ved intervju.

Søknadspapirer som benyttes i tilsettingsprosessen vil ikke bli returnert.

 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger som søkeren kan bli offentligjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, og gis adgang til å trekke søknaden.

 

Velkommen som søker på spennende stilling i Nordreisa kommune.