Detaljer

 • Bedrift
  Arendal Kommune
 • Søknadsfrist
  21.02.2019
 • Sted:
  ARENDAL
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Påkrevet
 • Ønsket Språk:
  norsk, engelsk
 • Fylke:
  AUST-AGDER
 • Arbeidssted:
  Arendal
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1261693
 • Se her for andre jobber fra Arendal Kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Utviklingsleder - DEKOM skole - Østre Agder sekretariat

Østre Agder regionråd med over 93000 innbygger omfatter kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. Regionen har et aktivt næringsliv, et blomstrende kulturliv og med en skjærgård og friluftsområder som gir unike opplevelses – og rekreasjonsmuligheter.

Stillingen inngår i sekretariatet til de interkommunale virksomhetene og har enhetsleder for disse som leder. 

For å samordne og lede alt arbeid knyttet til den statlige tilskuddsordningen for "Desentralisert ordning for kompetanseutvikling" søker regionrådet en "Utviklingsveileder" i 50 prosent engasjement for ett år. Engasjementet vil bli utvidet i tid under forutsetning av regionrådet tildeles midler i årene som kommer fra Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder. Utviklingsveilederen skal dekke de åtte kommunene i Østre Agder og må derfor ha førerkort. Det er aktuelt å tillegge stillingen ansvar for å følge opp ordningen med kompetansemidler i barnehager dersom regionen blir tildelt slike midler i 2019. I så fall vil stillingen bli utvidet med 20%. Det vil tidligst bli aktuelt i 2.halvår 2019. 

Kontorsted for stillingen er for tiden Arendal kommune.

Arbeidsoppgaver
 • Mandat for «Utviklingsveileder, Desentralisert kompetanseutvikling»
 • Utviklingsveileder skal:
 • Utarbeide, iverksette og følge opp prosjektet i kommunenes felles plan for kompetansehevende tiltak. Planen bygger på egne planer i hver av de deltakende kommuner.
 • Bidra til å styrke læringsmiljø gjennom implementering av ny overordnet del av læreplanverket.
 • Være veileder for kommuner og skoler i deres arbeid med kompetansehevende tiltak.
 • Være regionrådets faglige kontaktperson overfor UiA ved bestilling og utføring av tjenester fra universitetet til kommunenes skoleadministrasjon og til enkeltskoler i de deltakende kommuner.
 • Forberede evalueringssamlingene som avholdes med UiA for å videreutvikle tilbudet kommunene mottar gjennom DEKOM-ordningen.
 • Bistå under utarbeidelse av rapporter for bruk av ressursene som er tildelt gjennom ordningen overfor styret i Østre Agder regionråd og statlige myndigheter.
 • Være fagperson for Østre Agder oppvekstforum i alle saker som gjelder bruk av ressurser i DEKOM-ordningen.

Kvalifikasjoner
 • Den som tilsettes må ha bred pedagogisk erfaring
 • Erfaring med iverksetting av kompetansehevende tiltak i skoler eller barnehager vil bli tillagt vekt.
 • Den som tilsettes, må kunne arbeide selvstendig.
 • Den som tilsettes, bør ha god kjennskap til kommunene i Østre Agder og til UIA.
 • Den som tilsettes, må ha relevant utdanning på universitets eller høyskolenivå. Utdanningsnivå hensynstas ved lønnsplassering.


Utdanningsretning
 • Pedagogikk


Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet


Språk
 • Norsk


Andre opplysninger
 • Noe reisevirksomhet må påregnes