Detaljer

Spørsmål rettes til

Torgrim Andersen
Daglig leder
tlf: 90155553 Kirsty Emma Haigh
tlf: 95 85 55 54

Utvikler Digitaltransformasjon

Utvikler Digitaltransformasjon

Du er fremoverlent og trives når du får jobbe med innovative løsninger. Dine leveranser blir best i et system basert på tillit og der du blir målt på totaliteten. Det å jobbe i et tungt faglig miljø med andre dyktige utviklere er et viktig motivasjonsmoment for deg.

Vår kunde opererer i grenselandet mellom IT og industri. Både industrien og IT bransjen er i et paradigmeskifte. Innsamlingen av data fra operasjoner, sensorer, maskiner, pumper og måleinstrumenter har aldri vært større. Samtidig ønsker kundene i økende grad å nyttiggjøre seg denne informasjonen. Vi er engasjert for å bistå kundene til å lage systemer for å kartlegge, systematisere, sammenstille og tilgjengeliggjøre disse dataene. Ved vår hjelp får dermed kundene økt verdiskapning gjennom vesentlig bedre styringsinformasjon.

For å passe inn hos oss er det en fordel om du trives med:

  • Å se «hele bildet» i komplekse løsninger
  • Sette deg inn i og forstå kundens behov og krav
  • Designe gode løsninger basert på riktig teknologi
  • Utvikle både web- og klientapplikasjoner

Bakgrunn: Utdannelse på universitetsnivå med Bachelor eller Master.

Erfaring fra minimum ett av følgende: HTML5, CSS3, JavaScript, TypeScript, Angular, React, Unity eller tilsvarende rammeverk

Om stillingen: dette er en 100% fast stilling hos vår kunde i Haugesund.

Interessert?

Ta kontakt med Innleie og Rekruttering ved Torgrim Andersen på M: 901 55 553 E: torgrim@iogr.no eller Kirsty Emma Haigh M: 958 55 554 E: kirsty@iogr.no

Søknad merkes med «Utvikler Digitaltransformasjon» og sendes til mail@iogr.no

Aktuelle kandidater vil bli vurdert fortløpende.