• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  23.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0178, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4714333
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Uteseksjonen har to ledige vikariat som miljøterapeut til oppsøkende sosialt arbeid i en flerkulturell storby

Offentlig forvaltning

Uteseksjonen er organisert under Avdeling forebygging og sentrumsarbeid i Velferdsetaten. Tjenesten driver gatebasert oppsøkende sosialt og helsefaglig arbeid overfor utsatte grupper i et flerkulturelt Oslo sentrum. Arbeidet retter seg mot alle aldersgrupper, men tjenesten har et særlig fokus på barn, unge og unge voksne opp til 25 år.

Uteseksjonens arbeid omfatter blant annet:

- rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid overfor unge og unge voksne
- helse- og sosialfaglig ivaretakelse av innbyggere og tilreisende med problematikk knyttet til rus og/eller psykisk helse
- samarbeid med andre hjelpeinstanser og pårørende

Vi oppnår resultater gjennom systematisk feltarbeid, kontakt- og tillitsskapende arbeid og  oppfølging av enkeltpersoner. Videreformidling til og samarbeid med nettverk og øvrig hjelpeapparat er viktige oppgaver. Dokumentasjon vektlegges.

Uteseksjonen har i tillegg et hasjavvenningsprogram, psykologtjenester, SaLTo sentrum, styrket innsats overfor Vaterlandsmiljøet gjennom koordinerende tillitspersoner, likepersonsarbeid overfor unge, sysselsettingstilbudet JobbUng og et tilbud om musikkterapi. Vi benytter erfaringskompetanse som en integrert del av tjenesten.

Stillingene inngår i Uteseksjonens generelle oppsøkende arbeid i Oslo sentrum. Arbeidet organiseres for tiden i turnus med dag- og kveldsvakter samt dag/kvelds- eller nattarbeid hver femte helg. Ut i fra bruker- og personalgruppens sammensetning, oppfordres menn og personer med etnisk minoritetsbakgrunn til å søke.

Vi har nå to ledig vikariater i 100 % stilling med ønske om snarlig tiltredelse, gjerne fra september 2022. Vikariatenes varighet er henholdsvis til 15.03.2023 og 30.06.2023.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppsøkende arbeid ute i Oslo sentrum i patruljeenheter med to ansatte
 • Kontaktetablering, relasjons- og tillitskapende arbeid overfor målgruppene
 • Oppfølging av innbyggere og andre som oppholder seg i Oslo
 • Formidling til og samarbeid med nettverk og øvrig hjelpeapparat
 • Faglig dokumentasjon og kunnskapsformidling

Kvalifikasjoner:

 • Vi krever 3-årig sosial- eller helsefaglig høyskole-/universitetsutdanning som barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier
 • Vi vektlegger relevant videreutdanning/master i rekrutteringen, fortrinnsvis innen barne- og ungdomsvern, psykososialt arbeid med barn og unge, psykisk helsearbeid eller rus
 • Du må ha erfaring fra arbeid med Uteseksjonens yngste målgrupper under 25 år 
 • Du må ha erfaring fra og kjennskap til oppsøkende sosialt- og helsefaglig arbeid 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk tilsvarende minimum B2 i henhold til Det felles europeiske rammeverket for språk
 • Om du har språkkunnskap og flerkulturell forståelse er det en fordel
 • Gode IKT-ferdigheter og systemforståelse
 • Førerkort klasse B er en fordel
 • Egenerfaring i form av helse- eller rusutfordringer kan være en fordel
 • Tilfredsstillende politiattest kreves for tilsetting og må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper:

 • Du er en holdningssterk og handlekraftig medarbeider som kan håndtere oppsøkende arbeid både på individ-, gruppe- og systemnivå i en flerkulturell storby
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du er nysgjerrighet, ressurs- og prosessorientert, fleksibel, kreativ og nytenkende med en tro på at endring er mulig for alle
 • Du deler, byr på deg selv og gjør andre rundt deg gode
 • Du bidrar og bygger opp under tjenestens interne fag- og arbeidsmiljø
 • Vi vektlegger personlig egnethet og god relasjonskompetanse i rekrutteringen av nye medarbeidere 

Vi tilbyr:

 • Et spennende, mangfoldig og utfordrende fagmiljø innen et fagfelt i stadig endring
 • Engasjerte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Uteseksjonen har ulike veiledningsordninger og vi benytter reflekterende team for å utvikle reflekterte praktikere og øke faglig bevissthet
 • Faglig påfyll gjennom fagdager, kurs og kompetanseheving i Velferdsetaten
 • Gode tjenestepensjons- forsikrings- og låneordninger i  Oslo pensjonsforsikring - Som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
 • Lønnsplassering i lønnstrinn 28-40 (kr. 490 100 til 591 700,- pr. år) samt turnustillegg i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet

 

 • Vitnemål, karakterutskrifter og attester må legges ved sammen med søknad om søknadsfristen. Utenlandske søkere, eller søkere med utenlandsk utdanning, må fremlegge generell godkjenning fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) på utenlandsk utdanning 
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  23.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0178, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4714333
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune