Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  26.01.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3368517
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Uteseksjonen har ledige vikariater til oppsøkende sosialt arbeid i en flerkulturell storby

Uteseksjonen er organisert under Avdeling forebygging og sentrumsarbeid i Velferdsetaten. Tjenesten driver gatebasert oppsøkende sosialt og helsefaglig arbeid overfor utsatte grupper i et flerkulturelt Oslo sentrum. Vi har et særlig fokus på barn, unge og unge voksne opp til 25 år.

Uteseksjonens arbeid omfatter blant annet:

- rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid overfor unge og unge voksne
- helse- og sosialfaglig ivaretakelse av innbyggere og tilreisende med problematikk knyttet til rus og/eller psykisk helse
- samarbeid med andre hjelpeinstanser og pårørende

Vi oppnår resultater gjennom systematisk feltarbeid, kontakt- og tillitsskapende arbeid, oppfølging, videreformidling til og samarbeid med nettverk og øvrig hjelpeapparat er viktige oppgaver. Dokumentasjon vektlegges.

Uteseksjonen har i tillegg et hasjavvenningsprogram, psykologtjenester, SaLTo sentrum, styrket innsats overfor Vaterlandsmiljøet gjennom koordinerende tillitspersoner, likepersonsarbeid overfor unge, sysselsettingstilbudet JobbUng og et tilbud om musikkterapi. Vi benytter erfaringskompetanse som en integrert del av tjenesten.

Stillingene inngår i Uteseksjonens generelle oppsøkende arbeid i Oslo sentrum. Arbeidet organiseres for tiden i turnus med dag- og kveldsvakter samt dag/kvelds- eller nattarbeid hver femte helg. Ut i fra bruker- og personalgruppens sammensetning, oppfordres personer med etnisk minoritetsbakgrunn til å søke.

De ledige vikariatene er som følger:

100 % fra 01.02.2021 - 12.11.2021

100 % fra 01.02.2021 - 30.04.2022

100 % fra 01.03.2021 - 31.12.2021

100 % fra 01.04.2021 - 31.12.2021

100 % fra 01.04.2021 - 30.06.2021

Arbeidsoppgaver
 • Oppsøkende arbeid ute i Oslo sentrum i patruljeenheter med to ansatte
 • Kontaktetablering, relasjons- og tillitskapende arbeid overfor målgruppene
 • Oppfølging av innbyggere og andre som oppholder seg i Oslo
 • Formidling til og samarbeid med nettverk og øvrig hjelpeapparat
 • Faglig dokumentasjon og kunnskapsformidling
Kvalifikasjoner
 • Relevant 3-årig sosial- eller helsefaglig høyskole-/universitetsutdanning, fortrinnsvis barnevernpedagog, sosionom eller vernepleier
 • Relevant videreutdanning/master vektlegges, fortrinnsvis innen barne- og ungdomsvern, psykisk helsearbeid eller rus
 • Erfaring fra arbeid med Uteseksjonens yngste målgrupper kreves
 • Erfaring fra og kjennskap til oppsøkende sosialt arbeid kreves
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk tilsvarende minimum B1 i henhold til Det felles europeiske rammeverket for språk
 • Språkkunnskap og flerkulturell forståelse er en fordel
 • Gode IKT-ferdigheter
 • Førerkort klasse B er en fordel
 • Erfaringskompetanse i form av egne helse- eller rusutfordringer kan være en fordel
 • Tilfredsstillende politiattest kreves for tilsetting og må fremlegges før tiltredelse
Personlige egenskaper
 • Vi søker holdningssterke og handlekraftige medarbeidere som kan håndtere oppsøkende arbeid både på individ-, gruppe- og systemnivå i en flerkulturell storby
 • Vi søker deg som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Nysgjerrighet, ressurs- og prosessorientering, fleksibilitet, kreativitet og nytenkning samt tro på endring er viktige egenskaper vi ser etter
 • Vi søker medarbeidere som deler, byr på seg selv og som gjør andre gode gjennom å bygge opp under tjenestens interne fag- og arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet og god relasjonskompetanse vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Et spennende og utfordrende fagmiljø innen et fagfelt i stadig endring
 • Engasjerte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Uteseksjonen har ulike veiledningsordninger og vi benytter reflekterende team for å utvikle reflekterte praktikere og øke faglig bevissthet
 • Faglig påfyll gjennom fagdager, kurs og kompetanseheving i Velferdsetaten
 • Gode tjenestepensjons- forsikrings- og låneordninger i  Oslo pensjonsforsikring 
 • Lønnsplassering i lønnstrinn 28-40 (kr. 454 800 ,- til 551 400,- pr år) samt turnustillegg i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet