Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  28.01.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3374192
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Uteseksjonen har ledig stilling som teamleder i en flerkulturell storby

Uteseksjonen er en del av Avdeling forebygging og sentrumsarbeid i Velferdsetaten. Uteseksjonen driver gatebasert oppsøkende sosialt og helsefaglig arbeid overfor utsatte mennesker i alle aldersgrupper i Oslo sentrum, og har et særlig fokus på unge og unge voksne opp til 25 år.

Uteseksjonens arbeid omfatter: 
- rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid
- helse- og sosialfaglig ivaretakelse av mennesker med problematikk knyttet til rus og/eller psykisk helse
- samarbeid med andre hjelpeinstanser

I tillegg har Uteseksjonen tjenester som SaLTo sentrum, Rådgivningstjeneste, Hasjavvenningsprogrammet HAP og psykologtjeneste. Erfaringskompetanse er integrert i tjenesten gjennom erfaringskonsulenter. Vi har forsterket innsats gjennom likepersonsarbeid, koordinerende tillitspersoner overfor unge i det såkalte Vaterlandsmiljøet, tilbud om aktivitet med mentor, tilbud om arbeid gjennom SE-metodikk (Supported Employment), sommerjobbtilbudet JobbUng og tilbud om musikkterapi. 

Fra april 2021 har vi ledig fast stilling som teamleder. Teamleder inngår i Uteseksjonens ledergruppe som består av seksjonsleder og fire teamledere samt en stab bestående av spesialkonsulent, SaLTo koordinator for sentrum, psykolog og fagkonsulent. Teamledere rapporterer til seksjonsleder, og har fag- og personalansvar for til sammen 45 fast ansatte. Den ledige teamlederstillingen har for tiden hovedansvar for et team med 11 ansatte. Teamet har særlig fokus på innbyggere og tilreisende i aldersgruppen 18 – 25 år. 

Arbeidsoppgaver
 • Fag- og personalansvar samt særlig ansvar for Uteseksjonens arbeid overfor unge voksne i aldersgruppen 18 - 25 år
 • Fag- og personalansvar for tilkallingsvakter
 • Delegert ansvar for løpende drift av Uteseksjonen i samarbeid med øvrige teamledere
 • Samordne det faglige arbeidet og sørge for at teamet arbeider i tråd med lov- og avtaleverk, forskrifter og styringsdokumenter
 • Videreutvikle og systematisere klientarbeidet gjennom internt og eksternt samarbeid ut fra fokus på målgruppenes behov
 • Videreutvikle det faglige arbeidet med vekt på forebygging og tidlig intervensjon overfor unge og unge voksne, bl.a. i samarbeid med bydelene
 • Teamleder deltar for tiden aktivt i sentrumssamarbeidet som har som målsetning å motvirke åpne russcener. Samarbeid med relevante sentrumsaktører er en del av arbeidet
 • Bidra til drifting og utvikling av SaLTo-samarbeidet sammen med SaLTo-koordinator for sentrum
 • Rapportering og utarbeidelse av faglig dokumentasjon
 • Formidle praksisnær kunnskap til ulike målgrupper, både skriftlig og muntlig
Kvalifikasjoner
 • Utdanning som barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier med relevant videreutdanning (psykisk helsearbeid, rus) kreves
 • Relevant ledererfaring kreves, og videreutdanning innen organisasjon/ledelse er en fordel
 • Erfaring fra og god kjennskap til oppsøkende sosialt og helsefaglig arbeid med unge og unge voksne er et krav
 • Erfaring fra turnusplanlegging og turnusvedlikehold (gjerne GAT) vektlegges
 • Flerkulturell kompetanse ervervet gjennom arbeidserfaring og/eller utdanning vektlegges
 • Kjennskap til og forståelse for Oslo kommunes ledelsesprinsipper, styringsverktøy samt Oslo kommunes lov- og avtaleverk
 • Meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne på både norsk og engelsk tilsvarende minimum C1 i henhold til Det felles europeiske rammeverket for språk
 • Gode IKT-ferdigheter
 • Tilfredsstillende politiattest kreves for tilsetting og må fremlegges før tiltredelse
Personlige egenskaper

Personlig egnethet vektlegges. Vi søker etter deg som:

 • Har gode samarbeidsevner og god relasjonskompetanse – og som bruker den både innad i organisasjonen og ut mot samarbeidspartnere
 • Har en drivkraft som styres av en god porsjon nysgjerrighet til dine omgivelser og til oppgaveløsning
 • Er prosess- og resultatorientert
 • Bidrar aktivt til den enkelte medarbeiders mestring, og til et godt mestringsklima i tjenesten
 • Kan utvise både fleksibilitet, kreativitet og nytenkning i arbeidet
 • Er en trygg, holdningssterk, handlekraftig og tydelig leder som medvirker til å gjøre andre gode
 • Har stor arbeidskapasitet og evne til å prioritere under press
Vi tilbyr
 • Et spennende og utfordrende fagmiljø innen et fagfelt i stadig endring
 • Engasjerte medarbeidere og godt arbeidsmiljø
 • Velferdsetaten tilbyr faglig påfyll for ledere gjennom ledersamlinger, fagdager og kurs
 • Uteseksjonen har ulike veiledningsordninger, og vi benytter reflekterende team for å utvikle reflekterte praktikere og øke faglig bevissthet
 • 37,5 timer/uke med fleksitidsordning
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring
 • Avlønning som teamleder i lønnstrinn 47, for tiden kr. 626.900,- pr. år, i Oslo kommunes regulativ