Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Utdanningsstilling for Ultralydjordmor

Offentlig forvaltning

Ønsker du en spennende og variert arbeidsdag?

100 % stilling utdanningsstilling innen ultralyd ved Kvinneklinikkens poliklinikk.

Dette er videreutdanning for jordmødre som ønsker å utøve obstetrisk ultralyd i svangerskapets andre og tredje trimester. Heltidsstudium med 60 studiepoeng, oppstart ved NTNU Trondheim januar 2023.


Kvinneklinikkens poliklinikk består av føde-, gyn- og barsel poliklinikk, og har 35 000 konsultasjoner i året. Poliklinikken har et tverrfaglig miljø med høyt fokus på samarbeid mellom faggrupper. Poliklinikken innehar øhjelpsfunksjon på dagtid og tidlig ettermiddag både innen gyn og føde.

Vi søker etter engasjerte og dyktig jordmødre som ønsker å jobbe med kvinnehelse og spesielt de gravide og ultralyd.

Alle søkere må søke elektronisk

Mer opplysninger om studieåret finnes på NTNU sine sider. Søknad til NTNU kommer først etter ansettelse i utdanningsstillingen.

Arbeidsoppgaver:

 • Tidlig ultralyd uke 12
 • Ultralyd til gravide i uke 18-20 
 • Placentakontroller i uke 32 
 • Jordmoromsorg til gravide med risikosvangerskap
 • Oppfølging av gravide med diabetes
 • Barselpoliklinikk
 • Assistere gynekolog ved gynekologiske undersøkelser
 • Samtaler og administrasjon av medikamenter ved abort
 • Vi arbeider dagturnus med enkelte kveldsvakter

Kvalifikasjoner:

 • Off. godkjent jordmor
 • Klinisk erfaring som jordmor i minimum 1 år
 • Gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • God arbeidskapasitet
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til fleksibilitet og endringsvilje
 • Engasjement for pasienter og fagfelt
 • Motivert til faglig utvikling 
 • Det gjøres en totalvurdering av faglig og personlig egnethet
 • Kunnskaper innen Partus og Dips

Vi tilbyr:

 • 100% stilling under utdanningen
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst og beregnet ansiennitet 
 •  Dekket reise og opphold i Trondheim under studietiden
 •  Dekket studieavgift 
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentralt beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
 • Det beregners 24 mnd bindingstid etter endt utdanning