Detaljer


Undervisning: Norsk og engelsk

Odda vidaregåande skule har ca 260 elevar og 60 tilsette. Skulen ligg på Eidesmoen, ca 2km frå Odda sentrum og har 6 utdanningsprogram: BA, Elektro, HO, IDR, ST, TP og Landsline for Smed.

Skulen treng dyktige pedagogar som kan undervise i eitt eller fleire av følgjande fag:

Arbeidsoppgåver

Undervisning i lærefaga 

 • Norsk     
 • Engelsk  
Kvalifikasjonar
 • Til alle undervisingsstillingar er det krav om relevant fagleg og pedagogisk kompetanse, minimum 60 studiepoeng.
 • Den som som skal tilsettast må legge fram politiattest.
 • Administrasjonsmålet i Hordaland fylkeskommune er nynorsk.
Personlege eigenskapar
 • Skulen ønskjer faglege dyktige medarbeidarar med vekt på evne til samarbeid, sjølvstende og gode kommunikasjonsevner.
 • Initiativrik og engasjert.
 • Strukturert og tydeleg.
Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Kollegaer med lang erfaring.
 • Gode offentlege pensjons- og forsikringsvilkår.
 • Løn etter kvalifikasjoner.

Andre opplysningar 

 • Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjaren vil alltid bli varsla på førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort.
 • Alle nytilsetjingar i Hordaland fylkeskommune vert gjort med ei prøvetid på 6 månadar.