Detaljer


To stillinger som underdirektør

Avdeling for fartøy og sjøfolk fører tilsyn med at norske skip, rederier og mannskap holder høy sikkerhets- og miljømessig standard. Gjennom kontinuerlig utvikling av regler, holdningsskapende arbeid og oppfølging med tilsyn, arbeides det for å ivareta og forbedre sikkerheten til sjøs.

Underavdelingene fiskefartøy og flyttbare innretninger er to av sju enheter i Avdeling for fartøy og sjøfolk, som totalt har 114 ansatte. De to underavdelingene har ansvar for fartøysertifisering, teknisk saksbehandling, regelverksarbeid og forebyggende arbeid knyttet til sin fartøygruppe.  Som ny leder for en av underavdelingene vil du få en sentral og utfordrende rolle som vil gi deg store utviklingsmuligheter.

Sjøfartsdirektoratet skal i løpet av de kommende årene ta i bruk nye teknologier som innebærer økende grad av digitalisering. En viktig oppgave for underdirektørene vil bli å medvirke til nødvendig omstilling for å gjøre direktoratet best mulig rustet for å møte framtiden. 

Arbeidsoppgaver
 • Lede og organisere underavdelingens arbeid i tråd med direktoratets styrende dokumenter.
 • Inngå i, og være en viktig bidragsyter, i Avdeling for fartøy og sjøfolks ledergruppe.
 • Utarbeide, og følge opp, strategier og handlingsplaner innen ansvarsområdet.
 • Ha ansvar for underavdelingens budsjett, resultatoppfølging og personalforvaltning. 
 • Øvrige oppgaver knyttet til enhetens ansvarsområde.
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning innen relevante fagkretser.
 • Relevant ledererfaring er ønskelig, gjerne også fra endringsledelse og endringsprosesser i større organisasjoner. 
 • Det er en fordel med god kjennskap til offentlig forvaltning og regelverk i tillegg til administrative arbeidsoppgaver, som for eksempel budsjettarbeid og rapporteringsrutiner. 
 • Svært gode framstillingsevner, muntlig og skriftlig på norsk og engelsk, er en forutsetning.
Personlige egenskaper
 • Du er løsningsorientert, samtidig som du er komfortabel med å være tydelig på faglig ståsted og grensene for handlingsrom.
 • Du har gode samarbeidsegenskaper og evne til å involvere, tenke nytt og utvikle organisasjonen.
 • Du er presis og klar i kommunikasjonen av faglige budskap, og forklarer bakgrunnen for råd og vurderinger på en forståelig måte.
 • Du har meget god organisasjons- og rolleforståelse.
 • Du har høy gjennomføringsevne og kan vise til relevante resultater.
 • Personlig egnethet vektlegges. 
Vi tilbyr
 • Sjøfartsdirektoratet kan tilby et godt fagmiljø og spennende arbeidsoppgaver og du vil få samarbeide med kollegaer med et høyt kompetansenivå.
 • Vi har fleksibel arbeidsordning, gode avspaseringsordninger og gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse.
 • Stillingskode 1059 underdirektør med årslønn kr 691.500 - 861.000 brutto pr. år. I særlige tilfeller kan høyere lønn bli vurdert. Det blir gitt fast kompensasjon for reisetid og for å være tilgjengelig ut over normal arbeidstid. 
 • For mer informasjon om hva Sjøfartsdirektoratet kan tilby, se under "Jobb hos oss" på våre nettsider.

 
I tråd med offentleglova kan en søker offentliggjøres, selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren blir i slike tilfeller varslet. Sjøfartsdirektoratet er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte søkere å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsgrad, nasjonal- eller etnisk bakgrunn. Vi er IA-virksomhet hvor det er mulig å tilrettelegge for ansatte med spesielle behov.