Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  29.11.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3274165
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

To seniorarkitekter

Vil du arbeide med utfordrende oppgaver i et spennende og tverrfaglig miljø?
Er du opptatt av dine bygde omgivelser og utviklingen i Oslo by?
Vil du skaffe deg viktig erfaring og etterspurt kompetanse innen offentlig regelverk for behandling av byggesøknader?
 
Avdeling for byggeprosjekter består av 6 enheter som behandler alle typer byggesøknader. Avdelingen veileder brukere og behandler byggesøknader og klager på vedtak.
 
Plan- og bygningsetaten er i en spennende endringsfase med mange nye prosjekter i arbeid. I Avdeling for byggeprosjekter arbeider vi med opprettelse av en ny enhet, og vi piloterer nye arbeidsformer for å kunne levere best mulig service til våre kunder.
 
Utlyste stillinger inngår i en nyopprettet enhet i avdeling for byggeprosjekter. Stillingene vil midlertidig bli plassert i eksisterende enheter, men vil bli overført til annen enhet fortløpende. Arbeidsoppgavene vil være de samme som utlyst, men innenfor et annet geografisk område og oppgavene vil kunne ha annen grad av kompleksitet.
 
Ved eventuell intern ansettelse kan det blir ledig andre tilsvarende stillinger. Stillingene vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til utlyste stillinger. Avlønning kan være lavere enn de utlyste stillingene.

Arbeidsoppgaver
 • saksbehandle byggesøknader og klagesaker innenfor lovbestemte frister og i henhold til produksjonskrav
 • informere, veilede og kommunisere med kunder og andre offentlige virksomheter, både skriftlig og muntlig
 • avholde forhåndskonferanser og veiledningsmøter
 • gi faglig støtte til kolleger og ledere i avdelingen og å bidra i utvikling av gode faglige prosesser
 • ha ansvar for utviklingsoppgaver samt delta i kurs og opplæringsvirksomhet
Kvalifikasjoner
 • Du er utdannet arkitekt på mastergradsnivå eller bygningsingeniør på minimum bachelorgradsnivå. Andre utdanninger relatert til byutvikling eller byggverk på mastergradsnivå vil bli vurdert.
 • Du må minimum 3 års relevant arbeidserfaring som relaterer seg til våre arbeidsområder. Det kan være fra byggesaksbehandling, offentlig forvaltning, erfaring fra byggebransjen, arkitekt-/ ingeniørkontor eller tilsvarende.
 • Du må ha meget gode fremstillingsevner i norsk, både skriftlig og muntlig.
 • Du må ha god kunnskap om byutvikling, arkitektur, bokvalitet og byggverk som setter deg i stand til å gjøre gode arkitektur- og byggesaksfaglige vurderinger.
 • Du må ha god rolleforståelse og kunne håndtere komplekse faglige problemstillinger innen plan- og byggesaksfaget.
 • Du må ha kommunikasjons- og veiledningskompetanse.
 • Søkere med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker.
Personlige egenskaper
 • Du må ha evne til selvstendig å se behov, og å ta ansvar.
 • Du må kunne prioritere og å gjennomføre.
 • Du er pragmatisk, selvgående og har helhetsforståelse.
 • Du har høy arbeidskapasitet og leverer oppgaver innen frist.
 • Du er faglig trygg og engasjert, og deltar aktivt i faglige diskusjoner.
Vi tilbyr
 • Norges største fagmiljø innenfor plan- og byggesaksbehandling
 • Interessante faglige utfordringer og faglig utvikling
 • Tverrfaglig samarbeid og kompetanseutvikling
 • Et meget godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kolleger
 • Gode faglige systemer og opplæring av nyansatte
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Fleksitid
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden
 • Lønn etter lønnstrinn 49-54 som tilsvarer en årslønn på kr 644 700 til kr 707 500 pr år

På grunn av corona-situasjonen har Plan- og bygningsetaten for tiden i hjemmekontor, og intervjuer vil bli gjennomført digitalt.