Detaljer

 • Bedrift
  TROMSØ KOMMUNE
 • Søknadsfrist
  27.09.2020
 • Sted:
  TROMSØ
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  TROMSØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3150667
 • Se her for andre jobber fra TROMSØ KOMMUNE

Tilkallingsvikarer til Responssenteret

Vi søker tilkallingsvikarer til nyopprettet Responssenter for velferdsteknologi. Aller helst ønsker vi oss sykepleiere og helsefagarbeidere, men oppfordrer også studenter i et helsefaglig studieløp om å søke. Senteret skal motta, vurdere og iverksette relevante tiltak på alarmer fra hjemmeboende tjenestemottakere. Responssenteret vil være en heldøgntjeneste med tredelt turnus.

Tromsø kommune søker deg som har interesse av å delta i en spennende og fremtidsrettet utvikling av helse- og omsorgstjenestene. Responssenteret skal være et mottak av varsler fra trygghetsskapende velferdsteknologiske løsninger til kommunen. Responstjenesten skal sikre at tjenestemottakere som benytter velferdsteknologi får råd og veiledning, samt sørge for nødvendig og effektiv oppfølging av varselet.

 

Arbeidsoppgaver
 • Bemanne operatørplass i responssenteret
 • Sørge for at tjenestemottakere får hjelp ved å besvare henvendelsene, vurdere alvorlighetsgrad, samt avklare det videre forløpet
 • Veilede personell ute i omsorgstjenestene i forhold til alarmer og varslinger som er uløst
 • Bidra til å videreutvikle tjenestens innhold, tilføring av nye velferdsteknologiske løsninger
 • Bidra til kartlegging av innbyggernes behov for ulike velferdsteknologiske løsninger
 • Delta i utprøving og implementeringer av nye velferdsteknologiløsninger sammen med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Systemoppfølging, kvalitetssikring og avvikshåndtering
 • Bidra til å opprettholde en høy troverdighet til tjenesten og sikre god samhandling med responssenterets samarbeidspartnere
Kvalifikasjoner
 • For kvalifisert helsepersonell kreves norsk autorisasjon 
 • Det er ønskelig med søkere med erfaring fra primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten eller annen relevant erfaring fra ambulerende virksomheter
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig. Søkere med annet språk enn norsk som morsmål må dokumentere språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål
 • Søkere med samisk eller kvensk språk/bakgrunn er ønskelig  

Utdanningsretning

 Medisin/helse/sosialfag

Personlige egenskaper
 • Vi ønsker deg som liker å jobbe selvstendig og i mindre team. Du må være fleksibel, komfortabel med å fatte beslutninger og akseptere at den ukjente faktoren er en del av hverdagen
 • Du må være inkluderende, løsningsorientert og kunne arbeide med brukerens problemstilling fra et tverrfaglig perspektiv. Gode kommunikasjonsevner er en forutsetning
 • Gode datakunnskaper og interesse for teknologi
 • Fordel med tidligere erfaring fra arbeid med velferdsteknologi eller erfaring fra Call-senter arbeid  
 • Relevant erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt 
Vi tilbyr
 • En spennende stilling tilhørende et nytt tjenestetilbud
 • Opplæring i fagsystemer og et stort fokus på fagutvikling 
 • Tilhørighet til et tverrfaglig og innovativt miljø
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

 Annet: 

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht Helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges før tiltredelse 
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter