Detaljer


Tekniske testere

 

For vår kunde søker vi to tekniske testere.

 

Arbeidsoppgaver blir fortrinnsvis automatisering av funksjonelle regresjonstester, ytelse- og sikkerhetstest.

Testeren blir tilbudt spennende oppgaver innen C# og Microsoft Azure. Det er et krav at testeren har god kompetanse på nevnte teknologier.

Vi forventer at ressursen er i stand til å jobbe selvstendig med vedlikehold og utvikling av nye automatiserte tekniske tester basert på gjeldende test rammeverk (Azure).

 

KRAV TIL KOMPETANSE

Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles)

 • Minimum 1 års dokumentert erfaring med teknisk test
 • Minimum 1 års dokumentert erfaring med programmering i C#
 • Erfaring med smidig utviklingsmetodikk
 • Må være kjent med rådende paradigmer, metoder og verktøy som er knyttet til moderne utviklingspraksis, herunder
  • ASP.NET Core
  • Test Driven Developement (TDD)
  • Continuous delivery og continuous deployment i TFS
  • nuGet-server
  • Git og GitHub
  • Utvikling av SPA applikasjoner, spesielt Angular
  • Browser developer tools (f.eks Firebug eller Integrerte utvikler verktøy i browsere)

 

Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering)

 • Erfaring med MS Azure stack
 • Utviklet enhetstester (unit test)
 • Erfaring med TFS
 • Erfaring med å skrive integrasjonstester/ende-ende tester
 • Erfaring med Selenium eller tilsvarende rammeverk
 • Erfaring med ytelsestest
 • Erfaring med sikkerhetstest
 • ISTQB sertifisering
 • Erfaring med tjenesteorientert arkitektur og rammeverk
 • Erfaring og/eller kjennskap til DevOps, herunder bygg og deploy
 • Forståelse for systemarkitektur og nettverksinfrastruktur
 • Forståelse for driftsprosesser og miljø, og tilhørende implikasjoner ovenfor sikkerhet i nettverk, skalering og tilgjengelighet av tjenester

 

Du bør være pragmatisk og kunne sette deg inn i problemstillinger raskt, samt kunne kommunisere godt på norsk (både muntlig og skriftlig).

 

Oppstart: Asap

Varighet : 06.01.2020 - 06.07.2020 + 6 mnd opsjon.

Arbeidssted : Trondheim

Språk : Norsk

Søknadsfrist: SNAREST