Teknisk Leder

SKOPPUM / Søknadsfrist: snarest  

Ferno Norden Norway AS

1

TEKNISK LEDER


Avdeling: Spesialbilproduksjon

Rapporterer til (nærmeste leders tittel): Daglig Leder

Direkte rapporterende: Produksjonsteam

 

1. Rollens formål

Sikre at biler som bygges om tilfredsstiller kravene I relevante lover, forskrifter og direktiver.


2. Hovedansvarsområder og oppgaver

Stillingen innbefatter, men begrenser seg ikke til nedenstående ansvar:

-        Sikre at alle kjøretøy som produseres/bygges om tilfredstiller kravene i relevante lover, forskrifter og direktiver, eller at   kjøretøyspesifikk dispensasjon foreligger.

-        Planlegging og gjennomføring av produksjon iht spesifikasjon

-        Ha fokus på produksjonseffektivitet og kvalitet

-        Håndtere endringer i produksjonsplan

-        Sørge for at sluttkontroll blir utført og at eventuelle avvik blir korrigert og registrert

-        Sikre etterlevelse av kvalitetssystem

-        Følge opp avviksregistrering

-        Kommunisere evt nødvendige endringer i produksjonsplan med logistikk og salg.

 

3. Erfaring og kompetansekrav

Kvalifikasjoner:

 -        Bilteknisk utdannelse på minimum teknisk fagskole nivå og relevant arbeidserfaring tilsvarende 5 til 8 år (teknisk fagskole kan fravikes ved dokumentert opplæring og lang og relevant arbeidserfaring)

-        God kunnskap i kjøretøyforskriften

-        Erfaring med relevante IT-systemer

-        Kjennskap til ISO9001 og bilstandardene

-        Solide norsk og engelskkunnskaper skriftlig og muntlig

-        Plettfri vandel

-        Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

-        Gode kommunikasjonsevner

-        Evnen til å identifisere forbedringsområder og foreslå egnede tiltak

-        Lederegenskaper

-        Kundeorientert

-        Selvdreven og målbevisst

-        Forretningsorientert

 

 
eller

Kort om jobben:

 • Type arbeid: Produksjon
 • Stillingstype: Heltid
 • Antall stillinger: 1
 • Bransje: Medisinsk og farmasøytisk Industri
 • Utdanningskrav: Teknisk fagskole
 • Arbeidserfaring: 5-8 år
 • Ønsket Språk: Norsk, Engelsk
 • Fylke: VESTFOLD
 • Arbeidssted: SKOPPUM
 • Land: Norge
 • karriere-kode: 469540

Spørsmål rettes til: