Detaljer

 • Søknadsfrist
  04.08.2017
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Annet
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  503465

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Teamleder/Vernepleier ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter

100 % stilling som Teamleder/Vernepleier ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter, avd. Nybygg

 Stillingen tiltres 1.Januar 2018 

Beskrivelse av arbeidssted

Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter består av 6 ulike avdelinger som gir et dagtilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser, i hovedsak til personer med psykisk utviklingshemning. Aktivitetene består av egenproduksjon, butikksalg, industrijobbing, vedarbeid og generell aktivisering/stimulering. 

Teamlederstillingen er knyttet til avdeling Nybygg. Avdelingen har faste dager i skogen, der de feller trær, som tas med tilbake til avdelingen der det blir bearbeidet. Det er også et snekkerverksted på avdelingen, rammeverksted, industrijobber og hagearbeid m.m

Nærmeste leder er avdelingsleder ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter.  

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Teamleder har det daglige administrative ansvaret og faglige ansvar for sin avdeling

Er ansvarlig for å organisere avdelingen slik at de totale ressursene blir brukt på en effektiv måte

Teamansvarlig inngår i den faste bemanningen som arbeidsleder, og arbeider i hovedsakelig i direkte kontakt med brukerne/arbeidstakerne

Utarbeide individuelle mål, tiltak og evalueringsrutiner for hver enkelt bruker der dette er hensiktsmessig

Holde seg faglig oppdatert og veilede personalet ved behov

Tverrfaglig samarbeid med andre som det er naturlig å samarbeide med

Arbeide i samsvar med vedtatte planer, målsettinger og til enhver tid gitte rammer

Påse at gjeldende lover og regler blir overholdt

Daglig HMS-ansvar ved avdelingen

Sammen med avdelingsleder sørge for god budsjettkontroll 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

    Vernepleier

    God kjennskap til målrettet miljøarbeid

    Erfaring med brukergruppa

    Erfaring med alternativ og supplerende kommunikasjon

    Kjennskap til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap.9

    Veiledningskompetanse

    God skriftlig og muntlig kommunikasjon 

Personlige egenskaper

    Gode samarbeidsevner

    Evne til å arbeide selvstendig og målrettet

    Evne til å jobbe systematisk og strukturert

    Løsningsorientert og engasjert 

Det legges vekt på personlig egnethet. 

Generelle betingelser

Pliktig medlemsskap i Halden kommunale pensjonskasse med 2 %

Lønn etter gjeldende tariffavtale, kompetanse og kvalifikasjoner

Krav om politiattest 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommune hjemmeside - www.halden.kommune.no - "Ledige stillinger". 

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. 

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju. 

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova  §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. 

Søknadsfrist: 13 November 2017

Kontaktperson

Avdelingsleder ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter, Jeanne Arvanitis, 90040299 eller jeanne.arvanitis@halden.kommune.no