• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  12.04.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3670140
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Teamleder Mottak og service

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du være med å utvikle Sagene hjemmebaserte tjenester i tråd med bydel Sagenes satsing på helse,
rehabilitering og egenmestring? Samfunnsoppdraget til Sagene hjemmebaserte tjenester er; at bydelens innbyggere skal bo trygt i eget hjem lengst mulig. Vi skal tilby tjenester som gir mulighet for mestring i eget liv og er tilpassetinnbyggernes behov.

Mottak og service behandler søknader om helse -og omsorgstjenester i hjemmet,
sykehjemsplasser, rehabiliterings- og korttidsopphold, bo-og omsorgstilbud, trygghetsalarmer, TT- kort, vederlag, forvaltning m.m. Det er daglig tverrfaglig samarbeid mellom tjenester og tiltak som omfatter frisklivsentral, velferdsteknologi, klinisk ernæringsfysiolog, dagaktiviteter, fysioterapi- og
ergoterapitjenester, rehabilitering- og mottaksteam, demensteam, hverdagsrehabilitering, hjemmesykepleie og praktisk bistand. For oss er det viktig å utvikle trygge og gode tjenester med høy
faglig kvalitet. Vi har fokus på at utviklingen framover skal skje gjennom styrket tverrfaglig samhandling. Fokus på brukermedvirkning, «Hva er viktig for deg?» og kunnskapsbasert praksis skal stå sentralt. Hjemmebaserte tjenester har etablert tverrfaglige arbeidslag for å kunne gi brukerne våre mer helhetlige tjenester i mindre grupper.

Er du en person med et ønske om å lede og videreutvikle tjenesten i tråd med morgendagens omsorg, ønsker vi at du søker jobb hos oss! Vi søker en teamleder som er engasjert, faglig dyktig, fleksibel og har lyst til å bidra med alle sine egenskaper til det beste for våre innbyggere og ansatte!

Arbeidsoppgaver:

Teamleder Mottak og service er en operativ lederstilling og vil innebære oppgaver som:

 • Daglig personalansvar og oppfølging, inkludert sykefraværsoppfølging og medarbeidersamtaler
 • Fagansvar
 • Daglig drift innenfor gitte rammer
 • Vedtaksmyndighet
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Saksbehandling av søknader innen helse- og omsorgstjenester
 • Bistå i komplekse saker

Kvalifikasjoner:

 • Krav om erfaring med fagsystemet Gerica,
 • Krav om erfaring fra saksbehandling av helse- og omsorgstjenester, kartlegging, vurdering og tildeling av helse- og omsorgstjenester samt klagesaksbehandling.
 • Krav om erfaring saksbehandling av utskrivningsklare pasienter fra sykehus.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig (Bergenstest/C1)
 • Utdanningskrav: 3 – årig helse- og sosialfaglig utdanning.


 • Ønskelig med erfaring med koordinering av tjenester og tverrfaglig samhandling
 • Ønskelig med erfaring fra tillitsbasert styring og ledelse- og endringsledelse
 • Ønskelig med arbeids- og ledererfaring fra førstelinjetjenesten, fortrinnsvis fra hjemmetjenesten
 • Ønskelig med relevant videreutdanning, f.eks. lederutdanning
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med brukere med sammensatte problemstillinger som rus-, somatikk-, psykiatri eller utfordringer knyttet til kognitiv svikt
 • Ønskelig med erfaring med systemet GAT


Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjement
 • Arbeide strukturert og målrettet.
 • Motiverende, samlende og teamorientert
 • Beslutnings- og gjennomføringsevne
 • Utviklings-, prosess- og løsningsorientert
 • Ha stor arbeidskapasitet
 • Være fleksibel, omstillingsdyktig og vise gode kommunikasjon -og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt.

Vi tilbyr:

 • Fleksibel arbeidstid.
 • Trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
 • Nye flotte lokaler på Storo, med treningsrom for ansatte
 • Kantine, hvor det er mulighet til å kjøpe lunsjbuffet man-fre.
 • Lønnsplassering i lønnstrinn 48 i Oslo kommunes regulativ
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  12.04.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3670140
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune