• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  30.11.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4224412
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Teamleder for tverrfaglig team

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Bydel Gamle Oslo er den raskest voksende bydelen i Oslo. Med visjonen "Sammen om løsninger" vil bydelen ta i bruk potensialet som ligger i samfunnets samlede ressurser for å beholde og utvikle et godt velferdssamfunn. Bydelen søker løsninger som er helhetlige og på tvers av bydelens fagområder, uavhengig av organisering.
Enhet helse og hverdagsmestring er bydelens hjemmetjeneste med blant annet hjemmesykepleie og praktisk bistand. Tjenesten er organisert i tverrfaglige team og mindre arbeidslag for å sikre tverrfaglig samhandling, helhet og kontinuitet i våre tjenester. For oss er det viktig å utvikle trygge gode tjenester av god kvalitet med fokus på brukermedvirkning og ressursmobilisering. Enheten har fire tverrfaglige team, natt-tjeneste og et oppfølgingssenter for velferdsteknologi/avstandsoppfølging.

Som teamleder vil du ha ansvaret for et av de tverrfaglige teamene. 
Som leder i enhet helse og hverdagsmestring må du være åpen og nysgjerrig, se etter forbedringspotensialer og samtidig ivareta tjenestens daglige gjøremål. Vi er opptatt av å sette tydelige forventninger og ansvarliggjøre våre medarbeidere.
Vår ambisjon er at vi utvikler tjenestene ut i fra brukernes mål, behov, ressurser og egenmestring, sammen med brukerne og deres pårørende.

Vi søker en positiv og endringsvillig leder som vil være med på å fortsette det spennende utviklingsarbeidet for å kunne tilby fremtidens helsetjenester. Tjenesten er lokalisert sentralt på Tøyen torg i nytt bydelshus.

Arbeidsoppgaver:

Du har personalansvar for ca. 25 årsverk og personalledelse skal utøves i tråd med Oslo kommunes verdigrunnlag og Bydel Gamle Oslos konkretisering av dette. 
Du skal lede i henhold til mål- og resultatkrav samt tildelt budsjettramme.
Du har overordnet ansvar for fag, økonomi, personal og drift 
Dette innebærer blant annet: 
* Daglig fag- og driftsansvar for tjenesteproduksjon i teamet i henhold til gjeldende lover, forskrifter, vedtak og sentrale føringer
* Ansvar for å sette teamets ansatte i stand til å møte brukernes forventninger og krav.  
* Ansvar for kompetanseutvikling og opplæring av ansatte, sikre kvalitet 
*Kommunisere, videreføre og implementere avdelingen og  enhetens arbeid og mål i eget team  
* Oppgaver som til enhver tid er delegert til stillingen jfr. fullmaktstruktur.

Kvalifikasjoner:

Offentlig godkjent sykepleier
Videreutdanning i ledelse. Relevant ledererfaring kan etter en individuell vurdering kompensere for manglende formell lederutdanning
Det er ønskelig med ledererfaring samt erfaring fra hjemmetjenesten

Kunnskap om gjeldende lov- og avtaleverk                                                                                                                  
Ønskelig med erfaring med bruk av Gerica, Gat og Agresso.

God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne samt (bestått norsk språktest tilsvarende C1 dersom det er et krav)

God evne til kommunikasjon med øvrige ansatte og brukere er avgjørende
Personlig egnethet vektlegges

Tiltredelse krever godkjent politiattest

 

Personlige egenskaper:

Du er åpen for nye tanker, metoder og måter å levere tjenester på
Du tør å stå i ubehag
Du leder – tillitsbasert
Du gir ansatte handlingsrom – og rammer
Du må evne å jobbe strategisk og målrettet

Du er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig

Du er god på å prioritere og er resultat -og kvalitetsbevisst
Du evner å motivere ansatte og få de med deg  
Du har interesse for digitale verktøy samt gode IKT kunnskaper 

Vi tilbyr:

Dagarbeid 37,5 t/uke med fleksibel arbeidstid (Oslo kommunes fleksitidsavtale)
Et godt arbeidsmiljø i et trivelig lederteam med gode kollegaer
Lønnsplassering i lønnstrinn 51 til 54 (kr 698 200,- til kr 738 600,- pr år i 100 % stilling) i Oslo kommunes regulativ, avhengig av kompetanse og kvalifikasjoner.

Tilgang til personalhytte
Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring
Tiltredelse etter avtale.
Gode muligheter for egenutvikling 

 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  30.11.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4224412
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune