• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  10.10.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4098605
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Teamkoordinator Familie og Sosiale tjenester i NAV

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

NAV Nordstrand er en viktig samfunnsaktør og har det strategiske ansvaret for gjennomføringen av arbeids- og velferdspolitikken i bydel Nordstrand.  NAV Nordstrand har ca 95 ansatte som fordeler seg på syv avdelinger og vi tilbyr tjenester til innbyggere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere i bydelen.  

Din hovedoppgave som teamkoordinator er å initiere og sikre fremdrift i arbeidet rundt levekårsutsatte familier og sosiale tjenester på tvers av kontorets avdelinger.  Stillingen innebærer ikke personalansvar.. 
 
I søknadsteksten ber vi deg reflektere over hva som motiverer deg til å søke på denne stillingen.  

Arbeidsoppgaver:

Som teamkoordinator vil du, i tillegg til å ha ansvar for en begrenset brukerportefølje, også: 

 • Ha medansvar for tverrfaglig utvikling av teamet sammen med kontorets øvrige avdelinger, med et særlig ansvar for utvikling av kontorets familiearbeid 
 • Ansvar for å koordinere og gjennomføre møter i teamet 
 • Holde deg faglig oppdatert på lov om sosiale tjenester i NAV (inkludert endringer/ presiseringer/ oppdateringer av gjeldende lovverk) og påse at kompetanse deles videre i avdeling/kontor og bidra til at denne benyttes 
 • Helhetlig ansvar for å koordinere opplæring av nyansatte 
 • Bistå med å kartlegge nye saker og fordele de i teamet 
 • Godkjenne vedtak etter lov om sosiale tjenester i NAV, samt veilede ansatte i oppfølgingsarbeid og saksbehandling  
 • Veilede og kvalitetssikre klagesaker og overføring av saker til andre NAV-kontor 
 • Koordinere faglig fellesskap ved kontoret med fokus på familiearbeid, for å kvalitetssikre helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier på tvers av avdelinger  
 • Være kontorets kontaktperson i eksterne samarbeidsfora med bydelens øvrige tjenester for barn/unge/familier 
 • Sikre at teamet holder seg oppdatert på endringer innenfor kvalifisering- og utdanningsløp 
 • Bidra til at alle som følges opp av NAV får tilbud om individuelt tilpassede aktiviteter med mål om utdanning og/eller arbeid  
 • Ha medansvar for oppfølging av teamets resultater i samarbeid med avdelingsledere og bidra til å gi et samlet og helhetlig tilbud fra NAV til målgruppen 
 • Bidra til å videreutvikle et godt samarbeid internt i NAV og bydelens øvrige tjenesteapparat, spesielt tjenester i avd. oppvekst og velferd 
 • Bistå ansatte i enkeltsaker 
 • Bidra aktivt til godt samarbeid, kunnskapsdeling og arbeidsmiljø i teamet, og mellom avdelinger ved kontoret 
 • Bidra til at kontoret leverer mer koordinerte og helhetlige tjenester til våre brukere 
 • Noe rapportering, samt bidra til å holde oversikt over avdelingens arbeid; herunder diverse oppgaver knyttet til daglig drift 
 • Ansvar for å koordinere samarbeidsavtale med OsloMet i dialog med øvrige teamkoordinatorer 
 • Inngå som en del av ledergruppens sikkerhetshåndtering på kontoret 
 • Stedfortreder for leder ved fravær 
 • NAV Nordstrand er i stadig utvikling, så endring av ansvar og arbeidsoppgaver må påregnes 

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha fullført utdannelse bachelor i sosialt arbeid 
 • Du må ha svært gode kommunikasjonsferdigheter, skriftlig og muntlig, i tillegg til gode digitale ferdigheter 
 • Kjennskap til bydelens tjenester, spesielt rettet mot familiearbeid, er en fordel 
 • Gode veiledningsferdigheter og samarbeidsevner 
 • Erfaring fra prosjektarbeid er en fordel 
 • Du har kjennskap til og interesse for NAV's samfunnsoppdrag 
 • Du har god relasjonskompetanse; du motiverer og ansvarliggjør, samt møter andre med respekt 
 • Du har kjennskap til arbeidsmarkedet og arbeidsinkludering

Personlige egenskaper:

 • Stor grad av selvstendighet og evne til å prioritere og jobbe målrettet  
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • God formidlingsevne 
 • God relasjonsbygger og er en lagspiller 
 • Komfortabel med digitale verktøy 
 • Du har engasjement for målgruppen 
 • Du er kreativ og fleksibel i arbeidshverdagen 
 • Må ha gode norskferdigheter muntlig og skriftlig 

Vi tilbyr:

 • En fantastisk bra arbeidsplass i en av byens mest fremoverlente bydeler  
 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde i stadig utvikling 
 • Høyt faglig nivå med bred sammensatt kompetanse 
 • Aktive, engasjerte og kunnskapsrike kollegaer 
 • Et engasjert og faglig utviklende arbeidsmiljø 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Personalhytter på Beitostølen for ansatte i NAV kommunal
 • Stillingen er lønnet etter Oslo Kommunes lønnsregulativ direkteplassert som spesialkonsulent i lønnstrinn 43 til 46, avhengig av søkerens kompetanse 

Ansettelse i stillingen avhenger av godkjenning i lokalt arbeidsmiljøutvalg/medbestemmelsesutvalg.

 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  10.10.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4098605
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune