Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleiestudenter - fast stilling under studiet, og en fremtid som sykepleier på sykehus! 

Offentlig forvaltning

Kongsvinger sykehus er i en tilpasningfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og behandle flere pasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere. Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre gode og sikre pasientløp i regionens største kompetansevirksomhet.

Medisinsk sengepost er til indremedisinske pasienter som kommer inn med behov for øyeblikkelig hjelp. Vi har 29 senger, og en stor stab med dyktige ansatte til å ivareta disse. Men nå trenger vi litt forsterkning. 

Sengeposten er en læringsarena for studenter, i tett samarbeid med Høgskolen i Innlandet, og vi har mange studenter i praksis gjennom hele året. 
Studenter i arbeid hos oss, følger et eget opplæringsprogram, som gjør at de får utføre når de har oppnådd ønsket kunnskap/kompetanse, slik at de gjennom å arbeide hos oss forberedes til de er ferdige sykepleiere. Fast stilling som student, gir prioritet til høyere fast stilling når man er ferdig sykepleier. Seksjonen etterstreber å kunne tilby heltidsstillinger. 

Vi søker etter:   
 • Sykepleierstudenter, flere faste helge-stillinger/utvidede helge-stillinger, 18 % - 30 %
 • Sykepleiestudenter som ønsker å ta ekstravakter
 
Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. 


Alle søkere må søke elektronisk via systemet og aktuelle kandidater vil bli kontaktet og intervjuet og ansatt fortløpende.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Pleie og stell av alle type pasienter på medisinsk sengepost.
 • Vi arbeider etterprimærsykepleie-metoden, slik at man arbeider helhetlig rundt pasientene. Sykepleiestudenter har en sykepleier som faglig står bak seg på vakt, og bidrar med prosedyrer kun sykepleier kan utføre.
 • Det avholdes 2 like fagdager på seks uker i turnus for ansatte i store stillinger- Fagdagene er også åpne for alle deltidsansatte/ekstravakter. 
 • Seksjonen har helsefremmende turnus for store stillinger, og det etterstrebes også for helgestillingene. Stillingene innebærer fortrinnsvis arbeid hver 2. helg i 3-delt turnus.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker etter fremadrettede studenter som ønsker faglige utfordringer kombinert med studiet sitt. Erfaring fra pleie en fordel, men ikke et absolutt krav da opplæring vil bli gitt.
 • Søkere må beherske godt norsk, både skriftlig og muntlig. 
 • Søker må være trygg på data som arbeidsverktøy.  
 • Alle nyansatte i Ahus må gjennomgå obligatorisk e-læringsprogram før de starter arbeidet.
 • I tillegg har seksjonen 2 opplærings-dager i klasserom som er obligatoriske for studenter/nyansatte før oppstart. Disse gjennomføres første uken i måneden.

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker oss ansatte som liker mangfoldet, og at ingen vakt er like. 
 • Seksjonen holder et høyt tempo og den forventes at den ansatte liker dette og er god på prioritering. 
 • Vi vil være en seksjon der læringskurven aldri blir fullendt. Det er alltid noe å lære, og som ansatt må man søke informasjon fortløpende. Det forventes at man oppdaterer seg også utenom arbeidstid. 
 • Det er viktig at ansatte hos oss liker å samarbeide med andre, og har evne til å kommunisere på en trygg måte med pasienter og pårørende.
 • Det er essensielt at de som ansettes er lojal ovenfor lokale føringer, prosedyrer og forordninger.
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt ved ansettelse                

Vi tilbyr:

 • Vi er en sengepost med stor takhøyde, og med rom for alle, og vi er stolte av å være et godt sted å være nyansatt. 
 • Gratis parkering og gratis lading for el-biler.
 • Vi tilbyr opplæring, samt lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende overenskomst og arbeidsreglement