Detaljer


Sykepleierstudenter

Akershus universitetssykehus Kongsvinger har fokus på å videreutvikle kvaliteten på tjenestene gjennom ulike kompetansehevende tiltak og utvikling av gode pasientforløp. Kvaliteten på tjenesten sikres best gjennom gode faglige miljøer og målrettet rekruttering.                                                                                                                      I dette arbeidet er det opprettet rekrutteringsstillinger for sykepleierstudenter                                                    

OM STILLINGEN

Dette kan være noe for deg, dersom du er sykepleierstudent, har fullført 2. semester, og ønsker å inngå en forpliktende avtale med Kongsvinger sykehus i studietiden. Formålet med rekrutteringsstillingene er at sykepleierstudenter skal få muligheten til å bli  godt kjent med sykehuset og sykepleieroppgavene, samt få innblikk i de faglige utfordringene og mulighetene for kompetanseutvikling internt i sykehuset.

Kirurgisk- og ortopedisk sengeområde, samt akuttmottak ønsker å tilsette en student med dette formålet.  

 

Oppgi gjerne i søknaden ved hvilken seksjon du helst ønsker ansettelse. 

 

Arbeidsoppgaver
Kvalifikasjoner
  • Sykepleierstudent, bestått teoretiske og praktiske eksamener i 2. semester
Personlige egenskaper
  • Se verdien av og har evnen til å samarbeide tverrfaglig
  • Har gode kommunikasjonsferdigheter 
  • For stillingen i akuttmottak må søkere ha spesiell interesse for akuttsykepleie  
  • Egnethet 
Vi tilbyr
  • Fast ansettelse i rekrutteringsstilling (ca 15-20%)
  • Tilbud om større stilling etter endt utdanning og mottatt autorisasjon
  • Sommerjobb i 6 uker mellom 2. og 3. studieår og sommeren etter endt utdanning, i minimum 75% stilling
  • Lønn etter sentrale avtaler