Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleierstudent til fast stilling hver tredje helg

Offentlig forvaltning

Kunne du tenke deg å jobbe med alvorlig lungesyke pasienter, samt å gi trygghet og god pleie i livets sluttfase?

Lungemedisinsk avdeling har en pasientgruppe med alvorlig respirasjonssvikt og lungekreft. Vi har to sengeposter og en poliklinikk, hvor kompetanse og fagutvikling er et satsingsområde. På vår avdeling har vi 14 senger, der hovedfokuset vårt er Lungekreft. Vi samarbeider også tett med nyremedisin som vi deler sengepost med. Avdelingen har stort fokus på god pasientbehandling og høy kvalitet på tjenestene vi tilbyr våre pasienter. Vi har også et tett samarbeid med andre fagområder som fysioterapitjenesten og palliativt team med fokus på lindring.

Alle søkere bes søke elektronisk, og vi oppfordrer også nyutdannede til å søke. Ønsket oppstart er 27.07.24.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier.
 • Gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig.
 • Gode datakunnskaper.
 • Ha evnen til å kunne prioritere og planlegge arbeidsoppgaver i en travel hverdag.      

Personlige egenskaper:

 • Effektiv
 • Initiativrik
 • Selvstendig og samarbeidsdyktig
 • Empatisk
 • Relasjonsbygger med fokus på et godt arbeidsmiljø
 • Endringsdyktig
 • Lojal mot beslutninger
 • Trives i å jobbe i et tverrfaglig team 
 • Trives i et hektisk arbeidsmiljø, og like faglige utfordringer
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø hvor du vil få opplæring og tett oppfølging med fagsykepleieren.
 • Et godt etablert fagmiljø med fagdager, kollegaveiledning, intern undervisning og faglunsj. Vi vil også kunne tilby interne og eksterne kurs.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei til Oslo.