Detaljer


Sykepleiere/vernepleiere

Psykiatrisk avdeling Blakstad har 12 døgnseksjoner, med tilhørende spesialiserte polikliniske tilbud. Avdelingen har ansvar for et opptaksområde med 26 kommuner og en befolkning på ca. 470.000.

«Vi bringer psykisk helsearbeid et skritt videre»

Er du sykepleier eller vernepleier å rives med å jobbe på natt?

Vi har ledig 80 % og 28 % fast stilling natt. Stillingsstørrelser kan diskuteres ved riktig kandidat.

Faste helge-stillinger (inkl. nattstillinger) for sykepleiere/vernepleiere, med arbeid hver 3.helg. 14-28 % stillinger. 

Mottaksseksjonen tilbyr et høyt kvalifisert akuttilbud hvor systematisk kartlegging, utredning og behov for videre behandling vurderes tverrfaglig i tett samarbeid med pasient og pårørende. Vår målsetting er å ha riktig kompetanse i forhold til kartlegging og vurdering av voldsrisiko, selvmordsfare, samt gjøre en god diagnostisk vurdering for videreføring av pasienten.  

Arbeidsoppgaver
Som sykepleier/ vernepleier har du ansvar for å ta imot pasienter til innleggelse, systematisk observere og kartlegge i tråd med behandlingsplan, dokumentere etter gjeldende retningslinjer og sikre kontinuitet i drift av seksjonen.
Kvalifikasjoner

Vi søker engasjerte og motiverte medarbeidere med interesse for psykiatri. Aktuelle kandidater er utdannet sykepleier eller vernepleier med autorisasjon, gjerne med videreutdannelse i psykisk helsearbeid. Erfaring fra psykiatrifaget vil være en fordel.
Vi søker en trygg, fleksibel og positiv medarbeider med evne til å jobbe med mange arbeidsoppgaver samtidig. Du må like å ha varierte arbeidsdager, ha gode samarbeidsevner og trives med uforutsigbare arbeidsdager og høyt tempo.

Vi vektlegger å opprettholde og videreutvikle et godt arbeidsmiljø og ditt bidrag til dette er viktig. Du er opptatt av forbedring og utvikling i samspill med andre, og bidrar med dine ressurser og kompetanse i et lærende miljø.

Personlige egenskaper
Personlig egnethet for stillingen vektlegges.
Vi tilbyr
  • God opplæring
  • Tverrfaglig samarbeid
  • Entusiastiske og faglig sterke kollegaer
  • Et godt og sosialt arbeidsmiljø
  • Fast veiledning og undervisning