Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleiere til sommerferievikariat

Offentlig forvaltning

Vil du jobbe hos oss i sommer?


Vi er Nevrokirurgisk avdeling og holder til på Rikshospitalet. Avdelingen har 35 senger hvor av 6 senger er til overvåkning av SAH-pasienter, 11 er til overvåkning/intermediær etter nevrokirurgiske operasjoner og 18 senger er til pasienter som tas imot og klargjøres til operasjon. Sengeposten ivaretar pasientene etter operasjon før de overflyttes til hjem, lokalsykehus eller annet egnet sted. Vi har også en pre-operativ poliklinikk hvor hjelpepleiere og sykepleiere har vakter. Avdelingen sees i sin helhet som en arbeidsplass hvor det er en rullering av personalet mellom seksjonene. Avdelingen har øyeblikkelig hjelp-funksjon for blant annet alle SAH-pasienter i Sør-Øst helseregion.

Nevrokirurgisk avdeling er opptatt av samarbeid, kunnskap, kompetanse og fagutvikling. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Man må  regne med å jobbe minimum uke 27 til 32 da dette er et sommervikariat.  Vikariatene er ledige fra 1/6 frem til 31/8-23. Ved ansettelse er det stor mulighet for videre vikariat eller fast stilling.

Vil du vite mer om vår avdeling, sjekk ut vår instagramkonto: Nevrokirurgen_Rh_Ous


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Utøve helhetlig sykepleie til nevrokirurgiske pasienter
 • Være en aktiv bidragsyter til et inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • Bidra til å realisere avdelingens mål for pasientbehandling, utdanning, forskning og rådgivning/pasientundervisning 

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker etter sykepleiere med interesse for nevrosykepleie og pre- og post-operativ sykepleie
 • Erfaring fra nevrokirurgi er en fordel.
 • Har du mindre erfaring og mener at du er den rette til å jobbe hos oss, så vil vi at du søker.
 • Vi har god erfaring med å ansette nyutdannede sykepleiere. Det gjelder å finne den rette!
 • Nyutdannede sykepleiere jobber på sengepost om sommeren.

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • du er lyttende og kommuniserer proaktivt med dine kolleger
 • du har evne til å planlegge og organisere
 • du ser muligheter til å utvikle og har evne til å se løsninger i hverdagen 
 • selvstendig og ansvarsbevisst

Vi tilbyr:

 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte. Her jobber det mange dyktige sykepleiere som startet som sommerferievikarer!
 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Du vil få god opplæring, tilpasses individuelt
 • 3-delt turnus, 35,5 timers uke
 • Høyt faglig nivå
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Sommerferievikarer må jobbe hver 2. helg (kortvakter) i sommer (pga. ferieavvikling). Normalt har vi tilbud om arbeid hver 4. helg med langvakter. Det vil være mulighet for forlengelse/fast stilling etter endt vikariat.

Kanskje er dette sommerferievikariatet starten på en lang karriere som sykepleier hos oss?