Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleiere til nyremedisinsk sengepost 

Offentlig forvaltning

Vi søker sykepleiere til faste stillinger og vikariater.

Vi har nå flere ledige stillinger hos oss. Nyutdannede er velkommen til å søke.

 • 3x 80 % vikariat med varighet fra 20.02.23-08.10.23
 • 0 %-stillinger (både sykepleiere og sykepleierstudenter er velkommen til å søke)

Arbeidet vil bestå av tredelt turnus med arbeid hver tredje helg. Gjerne spesifiser i søknadsteksten hvilken av stillingene du søker på. Alle søkere må søke elektronisk. Ved interne ansettelser kan andre stillingsbrøker og forhold bli ledig.

Nyremedisinsk sengepost er en post med høyt faglig nivå med en varierende og selvstendig hverdag for deg som sykepleier. Sengeposten består av 14 senger. Pasientgruppen vår består av både nyresyke, herunder blant annet PD-pasienter, malign hypertensjon, pyelonefritt, infeksjoner i PD-katetere, nyresykdom generelt, korrigering av elektrolyttforstyrrelser, kronisk nyresvikt, akutt nyresvikt, intoxer, og generelt indremedisinske pasienter. Dette gjør at sykepleiere hos oss får bred erfaring og kompetanse. Her er det store muligheter for faglig utvikling!

Arbeidsoppgaver:

  • Sykepleie til nyremedisinske pasienter
  • PD-sykepleie (Spesialkompetanse. Opplæring vil bli gitt, men det er ønskelig med denne kunnskapen fra før)
  • Medisinhåndtering  
  • Stell og pleie av pasienter 
  • Diverse sykepleieprosedyrer 

   Kvalifikasjoner:

   • Autorisert sykepleier (eller sykepleierstudent, minimum 2 år inn i studiet)
   • Kunnskap, erfaring og ferdigheter i sykepleie til nyrepasienter er ønskelig
   • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig   
   • Du må like faglige utfordringer og ha evne til nytenkning   
   • Håndtere å jobbe i en tidvis travel arbeidshverdag     

   Personlige egenskaper:

   • Løsningsorientert 
   • Imøtekommende 
   • Ansvarsbevisst 
   • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
   •  Håndtere å jobbe i et aktivt miljø 
   • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
   • Engasjert og faglig interessert      

   Vi tilbyr:

   • Godt tverrfaglig samarbeid 
   • Faglig utvikling med mange spennende sykepleierprosedyrer
   • Et godt arbeidsmiljø 
   • Gode velferdstilbud