Detaljer

 • Bedrift
  TROMSØ KOMMUNE
 • Søknadsfrist
  28.06.2020
 • Sted:
  TROMSØ
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  TROMSØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2959621
 • Se her for andre jobber fra TROMSØ KOMMUNE

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sykepleiere til Helsehuset - ØHD og Forsterket Korttid

Avdelingene ØHD og Forsterket Korttid søker sykepleier-kollegaer til ulike stillinger:

Sykepleier 100% fast stilling dag/aften
Sykepleier 100% midlertidig stilling dag/aften (svangerskapsvikariat)

Sykepleier 84,51% fast stilling natt
Sykepleier 79.81% fast stilling natt

Vi ønsker at du i søknaden din oppgir hvilken avdeling/stilling du søker på.

Avdelingen ØHD (Øyeblikkelig hjelp døgnopphold) har 9 senger og ca.13 årsverk med spesialsykepleiere, sykepleiere og helsefagarbeidere. Det allmennmedisinske innholdet i tilbudet ivaretas av ØHD overlege i 100% stilling. ØHD skal ivareta det lovpålagte tilbudet om øyeblikkelig hjelp-plasser i kommunen og har inntak av pasienter hele døgnet fra blant annet fastlege og legevakt. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunene har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til (Helse- og omsorgsloven § 3-5). Dette danner grunnlaget for «i stedet for» sykehusbehandling.  Tilbudet skal være like godt som, eller bedre enn, innleggelse i sykehus. 

Forsterket korttid er nylig omgjort til en mindre avdeling med 9 senger og ca 17 årsverk. Dette er en avdeling for deg som søker utfordringer og varierte arbeidsoppgaver med ulike diagnoser, problemstillinger og medisinskteknisk utstyr. Avdelingen er forsterket med høy faglig kompetanse og døgnkontinuerlig legedekning. Avdelingen tilbyr et tidsbegrenset opphold før, etter og i stedet for, sykehusinnleggelse, og tar imot pasienter med et komplekst sykdomsbilde og multifarmasi.

Som sykepleier på Helsehuset vil du ha primær tilknytning til en avdeling, men også regne med å bistå andre avdelinger i tråd med Helsehuset praksis for ressurs allokering. Tjenesten inngår som en integrert del av pasientforløpene og tilrettelegges i henhold til de ulike pasientsituasjonene. Sykepleier deltar i tverrfaglig behandlingsteam på alle avdelinger slik at pasienten behandles helhetlig. 

Her finner du informasjon om Tromsø Kommunes tilbud til nyutdannede sykepleiere, og våre ulike særavtaler for turnus.

Ønsker du å lese mer om Helsehuset finner du vår hjemmeside her.

Helsehusets medarbeidere er ansvarlige og selvstendige, og sammen bygger vi en kultur preget av respekt, åpenhet, mot, anerkjennelse og tillit.

Arbeidsoppgaver
 • Sykepleiefaglig ansvar for pasienter med ulike indremedisinske og kirurgiske diagnoser
 • Lede og koordinere det daglige pasientarbeidet
 • Tett samarbeid og tverrfaglig oppfølging med aktuelle instanser (fastleger, legevakt, spesialisthelsetjenesten, kommunalt tjenestetilbud)
 • Kliniske sykepleieroppgaver: Motta, kartlegge, observere og starte behandling
 • Bidra faglig gjennom tverrfaglig praksis og kunnskapsdeling
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Samarbeid med pasientens hjelpeapparat og pårørende
 • Opplæring/veiledning av pasienter og pårørende, samt ansatte og studenter
Kvalifikasjoner
 • Bachelor i sykepleie med norsk autorisasjon
 • Gjerne relevant videreutdanning
 • Erfaring med å arbeide i tverrfaglige team
 • Kunnskap om andre samhandlende tjenesteytere
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne 
 • Norskkunnskaper på språknivå C1. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål .
Personlige egenskaper
 • Du er løsningsorientert, kreativ og engasjert
 • Du kan samarbeide og kommunisere med mennesker på ulike nivå i og utenfor organisasjonen
 • Du er serviceorientert og tar selvstendig ansvar for oppgavene
 • Du er god til å veilede og motivere
 • Du bidrar til et positivt arbeidsmiljø og har godt humør
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse
Vi tilbyr
 • En spennende stilling i et nytt tjenestetilbud
 • Muligheter til faglig utvikling
 • Tilhørighet i et tverrfaglig og innovativt miljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • 2-delt turnus, eller natt-turnus, med arbeid hver 3. helg
 • Mulighet for særavtaler
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Velferdsordninger med rabatterte treningsavtaler, utleie av friluftsutstyr og hytter m.m.

Annet  

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest ihht helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges før tiltredelse
 • Oppgi 2 referanser
 • Attester og vitnemål tas med på intervju eller sendes sammen med søknad
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter

  Kjenner du deg igjen i dette – da blir vi svært glad for å høre fra deg!