Ledig stilling

TROMSØ KOMMUNE

Sykepleiere/spesialsykepleiere i sykepleierteam

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Sykepleierteam med egen sykepleierturnus!

Vi har etablert en ny organisering av sykepleiertjenesten hos oss, med oppstart av eget sykepleierteam. Riktig bruk av sykepleiernes fagkompetanse vil gi en bedre tjeneste for våre beboere og en forutsigbar og spennende arbeidshverdag for de ansatte. Våre ulike avdelinger er tilrettelagt for personer med demens og for personer med somatiske utfordringer. 

Vi oppfordrer både erfarne og nyutdannede sykepleiere til å søke jobb i det spennende og lærerike fagfeltet geriatri. Vi jobber i todelt turnus og sykepleierteamet inngår i  i ønsketurnus/halvårsturnus. Vi har også behov for sykepleiere/spesialsykepleiere for avdeling natt. 

Er dette noe for deg, søk da vel!

Arbeidsoppgaver:

 • Helhetlig pleie, omsorg og behandling av beboerne.
 • Utøve sykepleiefaglige oppgaver i tråd med gjeldende krav til kvalitet og god praksis.
 • Jobbe personsentrert.
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid.
 • Veilede, undervise og informere beboere, pårørende, studenter og kolleger.
 • Delta i prosjekter og fagutviklingsarbeid.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Relevant videreutdanning gir avlønning som spesialsykepleier.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig. For søkere med annet språk enn norsk som morsmål er det et krav om språkkunnskaper tilsvarende språknivå C1.

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjert, omsorgsfull og ansvarsbevisst.
 • Gode kommunikasjon - og samarbeidsevner.
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team, målrettet og kreativt.
 • Evne til å skape tillit og bidra til godt arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse.

Vi tilbyr:

 • Stipendordning for deg som er nyutdannet sykepleier. Du kan motta 50 000 kr som en engangssum, mot bindingstid på 2 år.
 • En spennende arbeidshverdag der du får utfordret og utviklet dine fagkunnskaper.
 • Et godt arbeidsmiljø der HMS-arbeidet er satt i system.
 • Opplæringsprogram for nytilsatte.
 • Egenutvikling ved deltakelse på kurs og i prosjekter.
 • Støtteordninger til videreutdanninger.
 • Lønn etter gjeldende tariff og gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Vi kan tilby flyttegodtgjøring mot bindingstid.
 • Bedriftshelsetjeneste.

Annet

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.
 • Tilsettingen er samordnet for enheten. Søkere kan også bli tatt i betraktning til andre ledige stillinger i enheten hvis det er ønskelig.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest ihht helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 fremlegges før tiltredelse.
 • Oppgi 2 referanser.
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.

Er dette stillingen du har ventet på? Søk i dag!