Detaljer

 • Søknadsfrist
  23.08.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  sykepleier
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  808139

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sykepleiere søkes til Iddebo korttidsavdeling

Vil du bli med oss inn i en spennende fremtid?

Beskrivelse av arbeidssted

Enhet sykehjem Halden består av Iddebo sykehjem, Solheim senter og Karrestad sykehjem og eldresenter

Vi satser i stor grad på kompetanse, myndiggjorte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø. Vårt mål er å ha fornøyde medarbeidere som kan bruke og utvikle sin kompetanse sammen med et tilretteleggende og synlig lederskap. Enheten er tilknyttet både fag- og kvalitetsrådgiver, trivselskoordinator og mange frivillige, og vi tilstreber en aktiv omsorg for våre beboere.

Iddebo Sykehjem er et somatisk sykehjem med 40 plasser/rom fordelt på to avdelinger. En korttidsavdeling og en langtidsavdeling. Ved korttidsavdelingen har vi pasienter av forskjellige årsaker og med ulike problemstillinger, dette gir en utfordrende og variert arbeidsdag. Vi har også pasienter på som er på avlastning- og korttids-opphold i vente på langtidsplass.

Iddebo er et aktivt sykehjem med dyktige medarbeidere. Vi har fast ansatt sykehjemslege og vi har behov for å kunne utøve somatisk behandling på faglig og kvalitativt godt nivå. Vi ønsker å styrke vår avdeling med flere sykepleiere, gjerne spesialsykepleiere som bidrar til utvikling for å møte dagens og fremtidens utfordringer. 

Vi har følgende stillinger ledig:

- Sykepleier 100 % fast stilling ledig fra 1/9. Tilsettingsdato etter avtale. Stillingsstørrelsen kan diskuteres hvis det er ønskelig med laver stilling.

Vi har også behov for flere sykepleiere/sykepleierstudenter som tilkallingsvikarer ved behov.

Kontaktperson:

Avdelingsleder Helena Johansson tlf 479 78 341 eller mail  helena.johansson@halden.kommune.no

Vi tilbyr:

- Faste stillinger, med turnus dag/kveld

- Lønnskompensasjon for etter- og videreutdanning

- Tillegg på 10.000. - på topp av garantilønn i henhold til kommunens rekrutteringsstrategi

- Mulighet for videreutdanning

- Tilrettelagt for etisk refleksjon i hverdagen

- Deltakelse i utviklingsprosjekter med god veiledning fra fag- og kvalitetsrådgiver, samt forsker som er tilknyttet enheten.

- Internundervisning innen flere fagområder og gode tverrfaglige/etatlige nettverk

- God mottakelse, nødvendig opplæring og støtte, samt et spennende fagmiljø med utviklingsmuligheter.

- Mulighet for overnatting

Vi ønsker:

- Autoriserte sykepleiere (gjerne med etter- og videreutdanning)

- Faglig engasjement

- Gode kommunikasjonsevner, positive holdninger og gode samarbeidsevner

- Stabile medarbeidere

- Gode bidragsytere til et positivt arbeidsmiljø

- Vekt legger personlig egnethet

- Interesse for geriatrisk gerontologi

- Menn oppfordres til å søke,

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

For mer opplysninger om Enhet Sykehjem se kommunens hjemmeside -

http://halden.kommune.no/helseogomsorg/enhet_sykehjem/Sider/side.aspx

For ytterligere informasjon om enhet sykehjem kontakt enhetsleder Anniken Nilsen, mobil +47 412 724 41,

www.anniken.nilsen@halden.kommune.no

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside-www.halden.kommune.no - Ledige stillinger

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova  §25.

 Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontaktperson

Helena Johansson, Avdelingsleder, mobil: 47978341,  helena.johansson@halden.kommune.no

Anniken Nilsen, Enhetsleder enhet sykehjem, mobil: 41272441, Anniken.Nilsen@halden.kommune.no


: