Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleiere og vernepleiere ønskes til   ARA Blakstad 

Offentlig forvaltning

Er du sykepleier eller vernepleier? Har du tid til overs og interesse for vårt fagfelt? Da ønsker vi å snakke med deg om en spennende mulighet.

Vi er en del av avdeling for rus og avhengighet (ARA) som tilhører Klinikk for psykisk helse og rus. Avdelingen består av 5 seksjoner (ca. 141 årsverk) spredt beliggende innen sykehusområdet og tilbyr avgiftning, døgnbehandling og legemiddelassistert rehabilitering (LAR). ARA Døgnseksjon Blakstad tilbyr behandling til personer med rusavhengighet og samtidige psykiske lidelser (ROP).

Behandlingstilbudet er frivillig og gis til voksne av begge kjønn, men seksjonen har blant annet også ansvar for å tilby tjenester etter helse og omsorgstjenestelovens § 10-2 og 10-4, samt straffegjennomføringslovens § 12. Seksjonen har i alt 12 behandlingsplasser og er tverrfaglig bemannet med 28.5 årsverk.

Hos ARA, døgnseksjon Blakstad vil du arbeide i team med sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, psykologer/psykologspesialister og seksjonsoverlege.

Arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre individuelle behandlingstiltak i tråd med pasientens behandlingsplan
 • Innhente opplysninger om og observere pasientens helsetilstand og funksjonsevne, vurdere, prioritere, iverksette og evaluere nødvendige tiltak
 • Identifisere andre behov for hjelpetiltak og bidra til annen kvalifisert hjelp til pasientens beste
 • Grupper 
 • Føre pasientjournal etter gjeldende regler
 • Legemiddelhåndtering 
 • Tilstedeværelse, samhandling og aktivisering

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra pasientrettet arbeid innen rusbehandling, psykisk helsevern eller rusomsorg vektlegges
 • Erfaring fra å jobbe i team vektlegges
 • Erfaring fra grupper
 • Erfaring fra somatikk 
 • Kjennskap til pasientbehandling og dokumentasjon er en fordel
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig
 • Norsk godkjent autorisasjon som sykepleier eller vernepleier 

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst
 • Strukturert og målrettet
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Faglig engasjement og interesse for rusbehandling
 • Interesse for fysisk aktivitet
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Et hyggelig og faglig sterkt arbeidsmiljø
 • En aktiv, endringsvilling og positiv arbeidsplass
 • Stor bredde i faglige utfordringer
 • God opplæring og tett oppfølging
 • Lønn i henhold til gjeldende tariff
 • Et godt miljø med mange hyggelige kollegaer
 • En arbeidsplass med sentral beliggenhet i naturskjønne omgivelser