Detaljer

 • Søknadsfrist
  04.04.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  2
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  688530

Spørsmål rettes til

 • Hege Kjelvik

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sykepleiere i 100 % fast stilling i omsorgsbolig i Halden

Beskrivelse av arbeidssted

Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted. Omsorgsboligene har en svært sentral rolle i å nå denne målsettingen og vi har nå ledig to 100 % faste stillinger som sykepleier i turnus. Vi vektlegger kompetanse og engasjement. Hos oss finner du muligheter til fagutvikling, kompetanseøkning og et arbeidssted med mange gode læresituasjoner.

Vaterland har 61 leiligheter hvor 40 leiligheter er innskuddsleiligheter og 21 er kommunale boliger. Hagegata har 57 leiligheter, hvor alle er innskuddsleiligheter. Det er privat boende i egen husholdning, med hjemmebaserte tjenester og personale på huset hele døgnet. Det vektlegges at beboere i omsorgsboliger bor i egne hjem og i størst mulig grad skal føle og erfare at de bestemmer over egen hverdag. Omsorgsboligene skal skape trygge rammer for brukerne til å opprettholde egne funksjoner i lengst mulig grad.

Vi arbeider ut i fra en tverrfaglig tenkning og satser i stor grad på faglighet og et utviklende arbeidsmiljø. Vi satser på fornøyde medarbeidere, et tilretteleggende og synlig lederskap og arbeid mot felles mål og verdier. Vi er opptatt av at vi skal bistå hverandre i en faglig utfordrende, spennende og hektisk hverdag.

Avdelingen er inndelt i to grupper med en teamleder på hver gruppe. Brukergruppen er variert og det kan være et hektisk arbeidsmiljø. Mulighetene for læring er store siden vår brukergruppe stadig endrer seg og man møter mange utfordringer og læresituasjoner i det daglige arbeidet.


Vi har ledig:

To 100 % stillinger for autorisert sykepleier

Varighet: Fast

Tiltredelse: Etter avtale

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Stillingene inngår i et nytt team på 6 personer som skal dekke opp fravær i avdelingen. Helhetlig oppfølging av brukerne, legekontakt, medisinhåndtering, medisinsk tekniske prosedyrer i henhold til arbeidsplaner og tiltaksplaner, pårørendekontakt, tverrfaglig samarbeid, rådgivende funksjon for andre faggrupper. Dokumentasjon i Gerica. Vi benytter LMP (LifeCare Mobil Pleie)

 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Autorisasjon som sykepleier.

Må beherske norsk i både skriftlig og muntlig kommunikasjon

Relevant praksis og videreutdanning vektlegges

 

Personlige egenskaper

Evne til å tenke helhetlig, fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk i et hektisk miljø

Gode samarbeidsevner

Fleksibilitet

Evne til å arbeide selvstendig

Stabilitet og kontinuitet

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

Nyrekrutterte sykepleiere til faste stillingen i Halden kommune får 10 000 kr over garantilønn.

Opplæring tilpasset ditt behov.

E-læringstjenester via Veilederen og Noklus

Faste etikkrefleksjoner i avdelingen

Fagdag i turnus

En oval helg pr 6 uker.

 

Er du opptatt av at pasienten får bistand tilpasset sitt behov for å bevare egne ferdigheter lengst mulig, slik at de kan holde på ønsket om å bo hjemme? Liker du at dagene aldri er like, er hektiske, og går unna i en fei? Liker du å arbeide selvstendig og løse ting på egenhånd, med vissheten om at du har dyktige kollegaer i ryggen?

Da ønsker vi deg som sykepleier ved Hagegata / Vaterland!

 

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Turnusarbeid med arbeid hver 3. helg

Lønn etter gjeldende tariff og avtaleverk

Pliktig medlemsskap i gjeldende pensjonskasse

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside www.halden.kommune.no - Ledige stillinger

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.


Kontaktperson

Marit Nyseth, avdelingsleder, mobil: 92497572, Marit.Nyseth@halden.kommune.no

Merete Tangen, Enhetsleder omsorgsbolig, mobil: 46845821, merete.tangen@halden.kommune.no


: