Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  23.04.2018
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Sykepleier
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  5
 • karriere-kode:
  695561
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sykepleiere, helsefagarbeidere og sykepleiestudenter søkes.

Vil du bli med oss inn i en spennende fremtid?

Beskrivelse av arbeidssted

Enhet sykehjem Halden består av Iddebo sykehjem, Solheim senter og Karrestad sykehjem og eldresenter. Vi satser i stor grad på kompetanse, myndiggjorte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø. Vårt mål er å ha fornøyde medarbeidere som kan bruke og utvikle sin kompetanse sammen med et tilretteleggende og synlig lederskap. Enheten er tilknyttet både fag- og kvalitetsrådgiver, trivselskoordinator og mange frivillige, og vi tilstreber en aktiv omsorg for våre beboere.

Iddebo Sykehjem er et somatisk sykehjem med 40 plasser/rom fordelt på to avdelinger. En korttidsavdeling og en langtidsavdeling. Ved korttidsavdelingen er det et flertall av pasienter som er på avlastning og korttidsopphold i ventet på langtidsopphold.

Iddebo er et aktivt sykehjem med dyktige medarbeidere. Vi har fast ansatt sykehjemslege og vi har behov for å kunne utøve somatisk behandling på faglig og kvalitativt godt nivå. Vi ønsker å styrke vår avdeling med flere sykepleiere, gjerne spesialsykepleiere som bidrar til utvikling for å møte dagens og fremtidens utfordringer. 

Vi har følgende stillinger ledig:

- Sykepleier 72,07 % fast stilling ledig fra 1/6. Stillingsstørrelsen kan diskuteres hvis det er  ønskelig med høyere stilling.

- Sykepleier 65 % fast stilling ledig fra 1/5. Stillingsstørrelsen kan diskuteres hvis det er ønskelig med høyere stilling.

- Sykepleier 50 % vikariat med mulighet for fast stilling.

- Helsefag eller sykepleierstudent 2 stillinger a 18,31 % fast helgestilling (hver 2. helg)

- Helsefag eller sykepleierstudent 20 % % fast helgestilling (hver 2. helg)

Vi har også behov for flere sykepleiere/sykepleierstudenter som tilkallingsvikarer ved behov.

Kontaktperson:

Avdelingsleder Helena Johansson tlf 479 78 341 eller mail helena.johansson@halden.kommune.no 

Vi tilbyr:

- Faste stillinger, med turnus dag/kveld

- Lønnskompensasjon for etter- og videreutdanning

- Tillegg på 10.000.- på topp av garantilønn i henhold til kommunens rekrutteringsstrategi

- Mulighet for videreutdanning

- Tilrettelagt for etisk refleksjon i hverdagen

- Deltakelse i utviklingsprosjekter med god veiledning fra fag- og kvalitetsrådgiver, samt forsker      som er tilknyttet

   enheten.

- Internundervisning innen flere fagområder og gode tverrfaglige/etatlige nettverk

- God mottakelse, nødvendig opplæring og støtte, samt et spennende fagmiljø med  utviklingsmuligheter.

- Mulighet for overnatting

Vi ønsker:

- Autoriserte sykepleiere (gjerne med etter- og videreutdanning) og/eller sykepleierstudenter (2. eller 3.års studenter)

- Helsefagarbeidere

- Faglig engasjement

- Gode kommunikasjonsevner, positive holdninger og gode samarbeidsevner

- Stabile medarbeidere

- Gode bidragsytere til et positivt arbeidsmiljø

- Menn oppfordres til å søke

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

For mer opplysninger om Enhet Sykehjem se kommunens hjemmeside -

http://halden.kommune.no/helseogomsorg/enhet_sykehjem/Sider/side.aspx

For ytterligere informasjon kontakt enhetsleder Anniken Nilsen, mobil +47 412 724 41,

www.anniken.nilsen@halden.kommune.no

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside-www.halden.kommune.no- Ledige stillinger.

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova  §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontaktperson

Helena Johansson, Avdelingsleder Iddebo sykehjem kortidsavd.,mobil: 47978341, helena.johansson@halden.kommune.no

Anniken Nilsen, Enhetsleder enhet sykehjem, mobil: 41272441, Anniken.Nilsen@halden.kommune.no


: