Detaljer

 • Søknadsfrist
  01.02.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  2
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  632340

Spørsmål rettes til

 • Hege Kjelvik

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sykepleiere, Fengselshelsetjenesten i Halden

100 % fast stilling som sykepleier med stedfortreder funksjon for avdelingsleder og medansvar for fag- og administrative oppgaver - dagtid.

100 % svangerskapsvikariat som sykepleier fra april/mai 2018 med varighet ca 1 år. Stillingen har dagtid med arbeid hver 4. helg. Det planlegges en utvidelse av Halden fengsel med 96 plasser i 2019. Blir dette vedtatt, kan det være mulighet for fast ansettelse ved vikariatets slutt.

Oppgi i søknaden om du søker på begge stillingene eller bare på en av de.

 

Beskrivelse av arbeidssted

Halden kommune tildeles et årlig tilskudd fra Helsedirektoratet, for å yte helsetjenester til innsatte i Halden fengsel. Dette kalles importmodellen og skal sikre helsepersonell en fri og uavhengig rolle som behandlere i fengsel. Kriminalomsorgen er den statlige etaten som har ansvaret for driften av Halden fengsel og de har døgnbemanning. Kriminalomsorgen er en stor samarbeidspartner og har mange ansatte med forskjellige arbeidsoppgaver. I den daglige driften av Halden fengsel, legges det vekt på aktivitet for innsatte. Innsatte i fengselet har tilbud om skole, arbeidsdrift, rusmestringsenhet og forskjellig programvirksomhet. Også andre offentlige og private aktører leverer forskjellige tjenester til innsatte.

Fengselshelsetjenesten disponerer en egen avdeling inne i Halden fengsel som kalles Helseavdelingen, sammen med spesialisthelsetjenesten Halden DPS og tannlegetjenester fra Østfold fylkeskommune. I Fengselshelsetjenesten er det ansatt leger, sykepleiere og fysioterapeuter.

Målsettingen for kvalitet og funksjonalitet er meget høy. Derfor er vi helt avhengige av et stabilt, samarbeidende team bestående av dyktige medarbeidere. Ser du deg selv inn i dette er du hjertelig velkommen til å søke på stillingen. Det er meget viktig at du har en genuin interesse og motivasjon for å jobbe med dette fagfeltet med de rammebetingelser/arbeidsforhold et fengsel innebærer.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Helhetlig oppfølging av innsatte

Ta imot, registrere og vurdere nyinnsatte

Ta og analysere enkle blod- og urinprøver

Medisinhåndtering

Andre oppgaver i henhold til arbeidsplaner

Dokumentasjon

Tverrfaglig samarbeid

 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Autorisert sykepleier/spesialsykepleier

Minimum 3 års klinisk erfaring

Har erfaring/videreutdanning fra relevante fagfelt slik som fengselshelse, akuttmedisinsk sykepleie, rus og/eller psykisk helsearbeid

Gode muntlige og skriftlige norsk kunnskaper og fremstillingsevne

Til stillingen som sykepleier med stedfortreder funksjon vil også erfaring med fag- og kvalitetsutvikling vektlegges

 

Personlige egenskaper

Faglig dyktig og engasjert.

Evne til å arbeide selvstendig og strukturert

Gode samarbeidsevner, løsningsorientert og fleksibel

Har et sterkt faglig engasjement, er positiv og liker å ta ansvar

Er dyktig på samarbeid, god på riktige prioriteringer, vurderinger og beslutninger

Er stabil, arbeider strukturert og effektivt

Er opptatt av og vektlegger god praktisk kompetanse

Vil være en medspiller som samtidig spiller andre gode

 

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Lønn etter lover og avtaleverk

Pliktig medlemskap i gjeldende pensjonskasse

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside - www.halden.kommune.no - "Ledige stillinger" 

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.


Kontaktperson

Solfrid Ramdal, Enhetsleder, mobil: 90213596, Solfrid.Damgaard@halden.kommune.no

Lars Engen, Avdelingsleder, mobil: 93243210, Lars.Engen@halden.kommune.no

 


: