Detaljer

 • Bedrift
  Haugesund kommune
 • Søknadsfrist
  15.10.2019
 • Sted:
  HAUGESUND
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  HAUGESUND
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2080912
 • Se her for andre jobber fra Haugesund kommune

Sykepleier x 2, 1-års vikariat ved avdeling for Mottak, Øyeblikkelig hjelp og Lindrende behandling

Sentrum behandlingssenter (SBS) holder til i 5. og 6. etasje ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus. Enheten har to avdelinger med totalt 60 korttidsplasser. Avdelingene leverer kommunale tjenester innen mottak, øyeblikkelig hjelp, lindrende behandling samt korttid og rehabilitering.
SBS har to avdelingssykepleiere, fire fagansvarlige, høy sykepleiedekning og dyktige helsefagarbeidere. Enheten har fast ansatte leger, samt fysio- og ergoterapitjenester. Haugesund kommune har et tett samarbeid med både Høgskolen på Vestlandet og Haugesund Sjukehus/Helse Fonna. Avdelingene har ansvar for å følge opp sykepleierstudenter/elever/lærlinger og andre som er i utplassert i praksis. Det er for tiden ledig to vikariater som sykepleier i 100 prosent stilling ved avdeling for Mottak, Øyeblikkelig hjelp og Lindrende.
Pasientene ved Mottak kommer ofte fra Helse Fonna med behov for rest-behandling før de kan reisehjem til egen bolig. Øyeblikkelig-hjelp tilbudet er for pasienter som trenger en hasteplass med døgnopphold i kommunehelsetjenesten. Pasienter tas i mot hele døgnet. Ved Lindrende er hovedfokuset å lindre symptomer hos alvorlig syke pasienter. Pasienter som er innlagt ved SBS kan ha et komplisert og sammensatt sykdomsbilde, noe som krever høy sykepleierkompetanse.

Arbeidsoppgaver
 • Som sykepleier har du ansvar for utførelse og oppfølging av sykepleiefaglige prosedyrer, samt observasjon og dokumentasjon knyttet til innlagte pasienter. Du vil få ansvar for oppfølging og tilrettelegging av medisinske oppgaver i avdelingen. Videre har du i samarbeid med tverrfaglige yrkesgrupper ansvar for pleie og behandling av den enkelte pasient og bidra til kvalitetsutvikling innenfor helse- miljø og sikkerhet.
Kvalifikasjoner
 • sykepleier med gyldig norsk autorisasjon
 • norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig
 • tilsetting i stillingen krever godkjent politiattest
Personlige egenskaper
 • faglig engasjert
 • trives godt når ingen arbeidsdager er like og tar ansvar når det trengs
 • opptatt av å ha et godt samarbeid med kollegaer, pasienter og pårørende
 • evne til å gi og ra veiledning
 • målrettet og systematisk
 • like utfordringer
 • handlings- og løsningsorientert 
Vi tilbyr
 • 100 prosent stilling som sykepleier  med arbeid for tiden hver tredje helg, gruppe mottak
 • konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • startpakke for sykepleiere som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg, for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør kr. 20.000, pluss ytterligere kr. 20.000 dersom sykepleier fortsatt jobber i kommunen etter ett år jf. retningslinjene for startpakke
 • hos oss møter du et godt utviklet fagmiljø med mange kollegaer. Du får også gode forsikrings- og pensjonsordninger, blant annet gruppeliv- og fritidsforsikring